Natuurbrug Heidenatuurpark

Nieuwe natuurbrug tussen Brunssummerheide en Teverenerheide

Tussen de Brunssummerheide en Teverenerheide komt een nieuwe natuurbrug die deze natuurgebieden met elkaar verbindt. Samen met de ontkluisde Rode Beek en natuurbrug Feldbiss over de Buitenring Parkstad Limburg ontstaat zo één groot gebied met 2.100 hectare natuur. Dit gebied krijgt de naam Heidenatuurpark. De nieuwe natuurbrug komt te liggen over de Europaweg-Noord en gaat ook Heidenatuurpark heten. Deze nieuwe natuurbrug wordt als onderdeel van de Buitenring aangelegd als extra kwaliteitsimpuls voor de natuur. Voor meer informatie zie bijgevoegde infosheet.

 

Meer info
Meer over de Buitenring

Voor de komst van de Buitenring passen we 14 kilometer bestaande wegen aan en leggen we 12 kilometer nieuwe weg aan.
Meer over de Buitenring.

Meer over Techniek

We bouwen 39 kunstwerken, zoals bruggen, viaducten en tunnels.
Meer over techniek.

Meer over de Natuur

We leggen 1 ecoduct en 130 faunapassages aan voor dieren. Ook zorgen we in totaal voor 170 hectare natuurcompensatie.
Meer over natuur.

Meer over geluidsoverlast

Om geluidsoverlast terug te dringen, leggen we 25 geluidswerende voorzieningen aan rond de Buitenring.

Herstel van geluidsschermen langs de Buitenring

Nieuws
04 sep 2020

Binnenkort start de Aannemerscombinatie met herstelwerkzaamheden aan de betonnen geluidsschermen langs de Buitenring. Het betreft stelwerk en herstelwerk aan alle betonnen schermen. De werkzaamheden starten begin september 2020 en duren tot het eind van dit jaar. De werkzaamheden zijn per gemeente aangegeven op de werkzaamheden kaart. Bijgaand het totaaloverzicht.

Meer informatie

Natuurbrug Heidenatuurpark eind dit jaar gereed

Nieuws
25 aug 2020

De nieuwe natuurbrug tussen de Brunssummerheide en Teverenerheide in Landgraaf krijgt vorm en zal eind dit jaar gereed zijn. Voor de zomervakantie zijn de funderingen en de zijwanden gestort. Over enkele weken worden de betonnen prefab liggers gemonteerd. Daarmee krijgt de natuurbrug als verbinding ‘smoel’. Daarnaast wordt gestart met het verbeteren van het natuurgebied tussen de bestaande natuurbrug over de Buitenring en de nieuwe natuurbrug over de Europaweg-Noord. Hiervoor wordt het bos waar nodig uitgedund.

Meer informatie

Buitenring & Natuur      

1 ecoduct (oversteekplaats dieren) en 125 faunapassages

Het project compenseert 125 hectare verplichte natuurcompensatie, en zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Meer over natuur

Buitenring & Techniek  

39 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels)

Een omvangrijk project als de Buitenring omvat de laatste hoogstandjes in bouwkundige technieken. Van imposante rotondes tot slimme viaducten.

Meer over techniek

Buitenring & Economie

Connecties met het buitenland zijn voor veel bedrijven van groot belang

Het bouwen van een weg van 26 kilometer in de regio Parkstad doet iets met zo’n regio. Er komt letterlijk en figuurlijk meer beweging in. De betere bereikbaarheid van de vele bedrijventerreinen zorgt voor een economische impuls.

Meer over economie