Buitenring Parkstad Limburg

.

De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast.

Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid in het gebied.

Meer over de Buitenring
Meer over de Buitenring

Voor de komst van de Buitenring passen we 14 kilometer bestaande wegen aan en leggen we 12 kilometer nieuwe weg aan.
Meer over de Buitenring.

Meer over Techniek

We bouwen 39 kunstwerken, zoals bruggen, viaducten en tunnels.
Meer over techniek.

Meer over de Natuur

We leggen 1 ecoduct en 130 faunapassages aan voor dieren. Ook zorgen we in totaal voor 170 hectare natuurcompensatie.
Meer over natuur.

Meer over geluidsoverlast

Om geluidsoverlast terug te dringen, leggen we 25 geluidswerende voorzieningen aan rond de Buitenring.

Reconstructiewerkzaamheden kruising Sint-Janscollege en Patersweg

Nieuws
18 apr 2019

Medio mei wordt gestart met het reconstrueren van het kruispunt Akerstraat-Noord / Allée / Trichterweg / Patersweg (bij het Sint-Janscollege). Tegelijkertijd gaat de gemeente Heerlen de Patersweg reconstrueren en wordt de riolering vervangen. De werkzaamheden starten medio mei 2019 en duren tot het eind van het jaar.

Meer informatie

Luchtopnamen vanuit een helikopter

Nieuws
26 mrt 2019

Dinsdag 26 maart maken we luchtopnamen (film) vanuit een helikopter. We brengen het turboverkeersplein in Beekdaelen (Nuth en Schinnen) in beeld.

Meer informatie

Openingsmanifestatie zondag 1 september

Agenda Algemeen
zondag 1 september 2019

Op 1 september vindt de officiële openingsmanifestatie plaats van de Buitenring Parkstad Limburg. Het programma voor de openingsmanifestatie wordt nog nader ingevuld.

Meer informatie

Buitenring & Natuur      

1 ecoduct (oversteekplaats dieren) en 125 faunapassages

Het project compenseert 125 hectare verplichte natuurcompensatie, en zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Meer over natuur

Buitenring & Techniek  

39 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels)

Een omvangrijk project als de Buitenring omvat de laatste hoogstandjes in bouwkundige technieken. Van imposante rotondes tot slimme viaducten.

Meer over techniek

Buitenring & Economie

Connecties met het buitenland zijn voor veel bedrijven van groot belang

Het bouwen van een weg van 26 kilometer in de regio Parkstad doet iets met zo’n regio. Er komt letterlijk en figuurlijk meer beweging in. De betere bereikbaarheid van de vele bedrijventerreinen zorgt voor een economische impuls.

Meer over economie