Natuurbrug Heidenatuurpark

Nieuwe natuurbrug tussen Brunssummerheide en Teverenerheide

Tussen de Brunssummerheide en Teverenerheide komt een nieuwe natuurbrug die deze natuurgebieden met elkaar verbindt. Samen met de ontkluisde Rode Beek en natuurbrug Feldbiss over de Buitenring Parkstad Limburg ontstaat zo één groot gebied met 2.100 hectare natuur. Dit gebied krijgt de naam Heidenatuurpark. De nieuwe natuurbrug komt te liggen over de Europaweg-Noord en gaat ook Heidenatuurpark heten. Deze nieuwe natuurbrug wordt als onderdeel van de Buitenring aangelegd als extra kwaliteitsimpuls voor de natuur. Voor meer informatie zie bijgevoegde infosheet.

 

Meer info
Meer over de Buitenring

Voor de komst van de Buitenring passen we 14 kilometer bestaande wegen aan en leggen we 12 kilometer nieuwe weg aan.
Meer over de Buitenring.

Meer over Techniek

We bouwen 39 kunstwerken, zoals bruggen, viaducten en tunnels.
Meer over techniek.

Meer over de Natuur

We leggen 1 ecoduct en 130 faunapassages aan voor dieren. Ook zorgen we in totaal voor 170 hectare natuurcompensatie.
Meer over natuur.

Meer over geluidsoverlast

Om geluidsoverlast terug te dringen, leggen we 25 geluidswerende voorzieningen aan rond de Buitenring.

Natuurbrug Heidenatuurpark gereed

Nieuws
29 jan 2021

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de natuurbrug Heidenatuurpark.

Meer informatie

Afsluiting Reijmersbekerweg

Nieuws
16 nov 2020

De Aannemerscombinatie Buitenring Parkstad LImburg start binnenkort met restwerkzaamheden aan het afwateringsysteem van de Reijmersbekerweg.

Meer informatie

Buitenring & Natuur      

1 ecoduct (oversteekplaats dieren) en 125 faunapassages

Het project compenseert 125 hectare verplichte natuurcompensatie, en zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Meer over natuur

Buitenring & Techniek  

39 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels)

Een omvangrijk project als de Buitenring omvat de laatste hoogstandjes in bouwkundige technieken. Van imposante rotondes tot slimme viaducten.

Meer over techniek

Buitenring & Economie

Connecties met het buitenland zijn voor veel bedrijven van groot belang

Het bouwen van een weg van 26 kilometer in de regio Parkstad doet iets met zo’n regio. Er komt letterlijk en figuurlijk meer beweging in. De betere bereikbaarheid van de vele bedrijventerreinen zorgt voor een economische impuls.

Meer over economie