Reconstructie Daelderweg

In de periode april tot en met september 2020 worden de bestaande kruispunten Daelderweg/Van Eynattenweg en Daelderweg/Reijmersbekerweg verwijderd en vervangen door betonnen rotondes

Vanwege de situering van de rotondes ten opzichte van het viaduct over de A76, is het noodzakelijk om de Daelderweg tussen de van Eynattenweg en Reijmersbekerweg vanaf vrijdag 27 maart 2020 na de avondspits tot en met september 2020 af te sluiten voor alle verkeer. Vanwege deze afsluiting worden er omleidingsroutes ingesteld voor het verkeer.

Meer info
Meer over de Buitenring

Voor de komst van de Buitenring passen we 14 kilometer bestaande wegen aan en leggen we 12 kilometer nieuwe weg aan.
Meer over de Buitenring.

Meer over Techniek

We bouwen 39 kunstwerken, zoals bruggen, viaducten en tunnels.
Meer over techniek.

Meer over de Natuur

We leggen 1 ecoduct en 130 faunapassages aan voor dieren. Ook zorgen we in totaal voor 170 hectare natuurcompensatie.
Meer over natuur.

Meer over geluidsoverlast

Om geluidsoverlast terug te dringen, leggen we 25 geluidswerende voorzieningen aan rond de Buitenring.

Corona nieuws

Nieuws
17 mrt 2020

De actualiteiten rondom het Coronavirus volgen elkaar snel op. Ook het projectteam van de Buitenring Parkstad Limburg begrijpt de zorgen heel goed en neemt daarom maatregelen.

Meer informatie

Annulering inloopavond Nuth

Nieuws
12 mrt 2020

De actualiteiten rondom het coronavirus volgen elkaar snel op. De provincie Limburg volgt daarin het RIVM.

Meer informatie

Buitenring & Natuur      

1 ecoduct (oversteekplaats dieren) en 125 faunapassages

Het project compenseert 125 hectare verplichte natuurcompensatie, en zorgt daarnaast nog voor 45 hectare extra natuur én investeert in een kwaliteitsimpuls voor de natuur.

Meer over natuur

Buitenring & Techniek  

39 kunstwerken (bruggen, viaducten, tunnels)

Een omvangrijk project als de Buitenring omvat de laatste hoogstandjes in bouwkundige technieken. Van imposante rotondes tot slimme viaducten.

Meer over techniek

Buitenring & Economie

Connecties met het buitenland zijn voor veel bedrijven van groot belang

Het bouwen van een weg van 26 kilometer in de regio Parkstad doet iets met zo’n regio. Er komt letterlijk en figuurlijk meer beweging in. De betere bereikbaarheid van de vele bedrijventerreinen zorgt voor een economische impuls.

Meer over economie