• Beekdaelen - Onderbanken

    De Buitenring rondom Onderbanken

In de gemeente Onderbanken is de N274 aangepast, zodat deze de verhoogde verkeersintensiteit van en naar de Buitenring kan verwerken. Zo is de N274 tussen de Kneijkuilerweg en de rotonde Haefland verbreed en zijn de twee bestaande rotondes vervangen door turborotondes.

Aanpassingen N274

De N274 is vanaf de rotonde Haefland in noordelijke richting over een lengte van zo’n 500 meter verbreed. De twee bestaande rotondes zijn vervangen door turborotondes. Door de grotere verwerkingscapaciteit kunnen deze rotondes het verkeer beter afwikkelen. Ook is de parallelweg aan de westzijde langs de N274 verbreed. Deze parellelweg is een 60-km per uur weg voor alle verkeersoorten. Aan de oostzijde langs de N274 is een nieuw fietspad aangelegd.


Aansluiting N274

Rode Beek verlegd

Ook is in de gemeente Onderbanken een deel van de Rode Beek verlegd. Dit is met grote zorg en aandacht voor de daar levende planten en dieren gedaan. Daarom is hier ook een faunapassage aangelegd, waardoor de dieren ondanks de weg op een veilige manier naar andere natuurgebieden kunnen gaan.


Rode Beek


Faunapassage

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via