Filter op werkzaamheden en periode

  Selecteer welke werkzaamheden je wilt bekijken. Klik op een icoontje op de kaart voor meer informatie.


  Werkzaamheden

  Kies gemeente

  Kies periode:

  Controleer voor vertrek altijd de werkzaamheden bij u in de buurt

  Gemeente Brunssum

  In de gemeente Brunssum is de Buitenring op verschillende plaatsen van invloed. De Buitenring heeft hier effect op woonwijken, natuurgebieden, bedrijventerreinen en de Mijnsteenberg Hendrik. Elke situatie vraagt om een andere oplossing om de invloed van de Buitenring op die plek zo beperkt mogelijk te houden of juist versterkend voor de omgeving te laten zijn. Zo bouwen we hier bijvoorbeeld ons grootste eco-viaduct en ligt de Buitenring langs de woonwijken De Kling en Klingbemden extra diep. De Buitenring verbetert de bereikbaarheid van, maar ook in Brunssum, zoals van de industriegebieden. Door de komst van de Buitenring vermindert ook het verkeer in de woonkernen.

  Oplossingen Kling en Klingbemden

  Deelproject De Kling en Klingbemden
  test

  De aanleg van de Buitenring is in Brunssum volop bezig. In Brunssum-Noord loopt de Buitenring langs de wijken De Kling en Klingbemden. De bewoners waren bang voor het geluid dat het verkeer op de Buitenring zal veroorzaken. In overleg met gemeente en bewoners zijn hiervoor oplossingen bedacht.

  Meer informatie

  De Brunssummerheide beschermd

  Deelproject Brussumerheide

  In de gemeente Brunssum ligt het Natura 2000-gebied; de Brunssummerheide. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de invloed van de Buitenring op dit natuurgebied te beperken. Om de uitstoot van stikstof te beperken, geldt hier onder andere een maximale snelheid van 80 km per uur. Om versnippering van het gebied tegen te gaan bouwen we hier het grootste ecoduct van de Buitenring.

  Meer informatie

  Vijver Ganzepool verplaatst

  Deelproject Ganzepool

  In Brunssum is de Buitenring onder andere van invloed op de regenwaterbuffer de Ganzepool. Deze buffer ligt in het noorden van het Schutterspark, bij de weg de Ganzepool. De regenwaterbuffer dient voor de afvoer van het industrieterrein Hendrik én maakt deel uit van het BloteVoetenPark. De Buitenring doorsnijdt een deel van de vijver Ganzepool en daarom is deze verplaatst.

  Meer informatie

  Nieuwe Kattekoelenvijver

  Deelproject kattekoelenvijver

  De Kattekoelenvijvers liggen langs de Hoogenboschweg, in het beekdal van de Rode Beek. De zuidelijke vijver blijft behouden maar de noordelijke vijver is vanwege de aanleg van de Buitenring gedempt. Vlakbij de oude, gedempte vijver wordt een nieuwe Kattekoelenvijver gegraven. Het hele proces is afgestemd met de instanties én de vissers.

  Meer informatie

  De Kranenpool en de Mijnsteenberg

  Deelproject Kranenpool

  In de gemeente Brunssum is de Buitenring op verschillende plaatsen van invloed, onder andere op de bedrijventerreinen bij de Mijnsteenberg Hendrik. De Buitenring wordt over de Mijnsteenberg Hendrik heen gelegd bij de Kranenpool. De Buitenring hier hoog aanleggen, bespaart geld. Er hoeft daardoor minder mijnsteen afgegraven te worden, minder vervuilde grond afgevoerd te worden, het scheelt een viaduct en het kost minder tijd. Om de omwonenden tegen het geluid van de Buitenring te beschermen, worden er twee geluidsschermen aangelegd ter hoogte van de Eindstraat en de Slezingerstraat.

  Meer informatie
  • Geen werkzaamheden die vandaag aanvangen
  • Geen werkzaamheden die komende week aanvangen