• Brunssum

    De Brunssummerheide beschermd

In de gemeente Brunssum ligt het Natura 2000-gebied; de Brunssummerheide. Er zijn verschillende maatregelen getroffen om de invloed van de Buitenring op dit natuurgebied te beperken. Om de uitstoot van stikstof te beperken, geldt hier onder andere een maximale snelheid van 80 km per uur. Om versnippering van het gebied tegen te gaan bouwen we hier het grootste ecoduct van de Buitenring.

Grootste ecoduct van Buitenring

Het is de bedoeling dat via de 50 meter brede ‘groene’ brug, Natuurbrug Feldbiss genaamd, straks diverse diersoorten over de Buitenring heen kunnen. Zo worden de natuurgebieden Brunssummerheide en het noordelijk gelegen natuurgebied Brandenberg en  de Teverenerheide aan beide kanten van de weg met elkaar verbonden en toegankelijk voor de dieren die er leven. Dit ecoduct is niet alleen bedoeld voor grote diersoorten zoals dassen en reeën maar ook voor de kleinere soorten zoals de boom- en steenmarter, reptielen en amfibieën, en zelfs insecten.

Vanwege de grootte van het viaduct is het bouwen ervan een omvangrijke klus. Het tussensteunpunt bestaat uit 20 pijlers en de 88 liggers die erop komen te liggen zijn elk 12 meter lang. Bovenop de brug komt een laag grond van 1,5 meter zodat er, samen met de beplanting, een natuurlijke omgeving ontstaat. Aan beide kanten plaatsen we een afscherming. Deze schermen zorgen ervoor dat de gehaltes stikstof die het natuurgebied ingaan verwaarloosbaar klein zijn en ruim onder de wettelijke normen blijven. Daarnaast worden de dieren die gebruik maken van het ecoduct afgeschermd van het licht en geluid van de weg. Ook de aanloop naar de brug is belangrijk. Dit gebied wordt op een dusdanige manier ingericht dat er een natuurlijke overgang naar de brug ontstaat zodat de dieren er ook daadwerkelijk gebruik van maken. Voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden aan het ecoduct, zijn diverse diersoorten gevangen en weggehaald, waaronder de hazelworm. Ook zijn tientallen mierenkoepels verplaatst. De Natuurbrug Feldbiss kan vanaf het voorjaar 2017 gebruikt worden. Samenwerking Natuurmonumenten

De Brunssummerheide is een circa 600 hectare groot natuurgebied dat wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. Met de Brunssummerheide wordt vooral de zogenaamde Schrieversheide bedoeld. Maar ook het circa 1800 hectare grote recreatiegebied waarin dit natuurgebied ligt, wordt zo genoemd. In dit heidegebied liggen natte heidegronden, ook langs de route van de Buitenring. De vele bomen die er groeiden verstoorden de natuurlijke balans van deze gronden en daarmee ook het unieke dieren- en plantenleven op die plek. Door in samenspraak met Natuurmonumenten deze bomen weg te halen krijgen deze natte heidegronden weer de kans om zich te herstellen. Ook worden de bermen van de Buitenring in de Brunssummerheide uitgevoerd als heidegebied.

Klik hier voor meer informatie over aandacht voor de natuur in het project de Buitenring.

Tunnel Rimburgerweg en golfterrein

De Rimburgerweg wordt door een tunnel onder de Buitenring geleid. Het gedeelte van de huidige N299 vanaf de rotonde bij JFC (Allied Joint Force Command Brunssum) tot aan de Buitenring wordt verwijderd en ingericht als natuurgebied. Het golfterrein blijft bereikbaar vanaf Brunssum en vanaf Landgraaf. Deze weg is echter geen doorgaande weg meer maar wordt bij het Golfhotel afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Deze maatregel wordt getroffen om sluipverkeer via deze route te voorkomen en daarmee de uitstoot van stikstof in de Brunssummerheide te beperken.


 

Paardentunnel

Tussen de Nieuwenhagerweg en de Rimburgerweg ligt een tunnel onder de N299. Deze ‘paardentunnel’ wordt gebruikt door ruiters, mountainbikers en voetgangers. Bij de aanleg van de Buitenring is deze tunnel verlengd. De (recreatieve) routes door de tunnel zijn uiteraard in overleg met de gebruikers tijdelijk omgelegd.

Verkeerswijziging Toeristenweg

De Brunssummerheide is in de nieuwe situatie aan de oostkant met de auto bereikbaar. In de Nieuwenhagenerweg (de zogenaamde Toeristenweg) worden twee knips aangelegd. Hierdoor wordt het doorgaan van gemotoriseerd verkeer belemmerd. Met de auto kunnen de parkeerplaatsen langs de Toeristenweg wel nog bereikt worden. De Toeristenweg is deels onverhard geworden en nog alleen toegankelijk voor fietsers, ruiters en menners, scootmobielen en hulpvoertuigen.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer

Veelgestelde vragen

In november 2018 zal het deel van de Buitenring tussen de Brunssummerheide en de Ganzepool volledig in gebruik genomen worden. Verkeer kan dan tussen Avantis in Kerkrade en de Ganzepool in Brunssum volledig gebruikmaken van de Buitenring. Daarnaast was het deel van de Buitenring tussen de provinciale wegen N274 (Schinveld) en N276 (Brunssum Noord) ook al in gebruik.

Helaas kan het deel van de Buitenring tussen de Ganzepool en de N274 (Schinveld) alsmede het deel tussen de N276 (Brunssum Noord) en Nuth nog niet in gebruik worden genomen. Zouden we deze delen van de Buitenring ook in november openstellen voor verkeer, dan leidt dat tot onacceptabele filevorming op het onderliggende wegennet in Hoensbroek (Maastrichterstraat, Trichterweg en Randweg) en op de Daelderweg in Nuth. Deze wegdelen worden daarom pas in gebruik genomen zodra de aansluiting op de A76 voldoende gevorderd is om het verkeer van de Buitenring hier zonder gebruikmaking van verkeerslichten af te wikkelen. Vanwege een juridische procedure is helaas vertraging ontstaan bij de aanleg van de aansluiting op de A76 in Nuth. Volgens de huidige inzichten zal deze ingebruikname nu medio 2019 zijn.

De Toeristenweg ligt in een Natura 2000-gebied en is daarom in de eerste plaats een onderdeel van de natuur. Medegebruik door mensen is toegestaan, maar ondergeschikt aan het natuurbelang. Ter plaatse van de Natuurbrug Feldbiss is een verhoogde trek van dieren, waaronder de belangrijke doelsoorten van dit ecoduct: reptielen en amfibieën. Doordat deze dieren op asfalt gaan liggen dat in de zon opwarmt, lopen zij het gevaar te worden overreden. Daarom is in de vergunning voor de aanleg van het ecoduct opgenomen dat de omgelegde wegdelen van de Toeristenweg (ter hoogte van het ecoduct) niet mogen worden geasfalteerd.

De knip is aangelegd om gemotoriseerd verkeer op de Toeristenweg te weren. Doel daarvan is de stikstofdepositie te verminderen in dit Natura 2000-gebied. Het is een maatregel die verplicht moet worden uitgevoerd om de Buitenring open te kunnen stellen voor verkeer.

Door een knip aan te leggen (aan beide zijden van de Toeristenweg) wordt daarnaast voorkomen dat verkeer van één zijde bij de Natuurbrug Feldbiss kan komen. Zodoende wordt de fauna die gebruikmaakt van de natuurbrug minder verstoord.

Alleen langzaam verkeer kan nog gebruik maken van de Toeristenweg. Voetgangers, fietsers, bromfietsers, snorfietsers en ruiters/menners kunnen de knips passeren. Hulpvoertuigen kunnen zich zelf toegang verschaffen doordat zij de knips kunnen passeren. Landbouwverkeer moet gebruik maken van de Rimburgerweg.