• Buitenring & Economie

Het bouwen van een weg van 26 kilometer in de regio Parkstad doet iets met zo’n regio. Er komt letterlijk en figuurlijk meer beweging in. De betere bereikbaarheid van de vele bedrijventerreinen zorgt voor een economische impuls.

Misschien is dat nog niet direct merkbaar, maar als de Buitenring volledig in gebruik is genomen door het verkeer zal dit duidelijker worden. Ook in de aanlegfase brengt de Buitenring de economie al in beweging, want veel van de mensen die betrokken zijn bij de uitvoering, komen uit de regio zelf en voor een belangrijk deel zijn het mensen die niet zo makkelijk aan een baan kwamen. Door betere aanrijroutes zijn ook de toeristische attracties beter bereikbaar.

De bouwfase

In de bouwfase van de weg biedt de Buitenring werkgelegenheid aan velen. Een groot deel van de medewerkers komt uit de eigen regio, maar zelfs de werknemers uit andere delen brengen economisch geld in het laatje. Zij zijn vaak een groot deel van de week in de regio en wonen en leven dan hier.

SROI

Binnen het project is een aantal van de medewerkers werkzaam in het kader van Social Return On Investment (SROI). Deze medewerkers –die uit de eigen regio komen - hebben het om uiteenlopende redenen moeilijk om aan een baan te komen. Het gaat om mensen in allerlei functies. Hierover zijn vooraf afspraken gemaakt door de Provincie en de Aannemerscombinatie Buitenring.

Bedrijventerreinen

De Buitenring verbindt de nodige bedrijventerreinen aan de oostelijke kant van Parkstad. Niet alleen zijn de aanrijtijden voor de transporten straks korter (en tijd is geld in dit geval), veel bedrijven zijn ook zichtbaar vanaf de weg. Zo’n zichtlocatie is meer geld waard en dus wordt een bedrijvenpand meer waard. Bovendien biedt een zichtlocatie de mogelijkheid om het bedrijf onder de aandacht te brengen van potentiële klanten, ook dat is uiteraard gunstig voor de eigenaar – maar ook voor een eventuele huurder- van het pand.

 

Dentgenbach

Verbinding met het buitenland

In deze Euregio zijn connecties met het buitenland voor veel bedrijven van groot belang. Voor anderen is het een nog onontdekte afzetmarkt. Nu het Bundesverkehrswegenplan 2030 wordt vastgesteld in Duitsland, zal waarschijnlijk de randweg Abdissenbosch worden gerealiseerd die aanhaakt op de nieuw te bouwen B221 in Duitsland. Door deze verbinding is het mogelijk om binnen een uur via de Buitenring naar Düsseldorf te rijden. Dat werkt in het voordeel van deze bedrijven.

Toerisme

Ook voor het toerisme in onze regio is een betere verbinding met het buitenland, maar ook met de rest van Nederland, economisch van belang. Attracties als Snowworld, GaiaZOO, Mondo Verde en het Blote Voetenpark, profiteren van de snellere en meer logische bereikbaarheid. De vele werknemers van deze attracties hebben er alle belang bij dat hun werkgever goed draait.

 

 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via