• Heerlen

    Aansluiting op Avantis

Binnen Heerlen heeft de aanleg van de Buitenring voornamelijk invloed op het stadsdeel Hoensbroek en op de rotonde Avantis die vlakbij Kerkrade ligt. Bij de rotonde Avantis zorgt de aansluiting op de Buitenring voor een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de buurt en bovendien wordt Duitsland hierdoor makkelijker bereikbaar. Dit heeft een positief effect op het economisch verkeer.

Aanpassingen bij rotonde Avantis

De Buitenring loopt over de huidige N300 (Hamstraat) en een nieuw aangelegd stuk Buitenring, naar de aansluiting met de N281. Hierbij gaat de Buitenring onder de weg de Locht door, waarvoor een nieuw viaduct is gebouwd. De Buitenring sluit via de bestaande rotonde, de Avantis Allee, aan op de N281. De Crombacherstraat is daarom voor een deel verlegd en opnieuw aangesloten op de Locht. De Buitenring doorkruist de Gulperweg tussen Avantis en de Locht. gezien in het kader van de veiligheid hebben wij hier een apart fietspad aangelegd. De aansluiting van de Buitenring vanaf de Hamstraat tot aan de rotonde Avantis is sinds december 2015 open voor het verkeer.

Resten Romeinse weg ontdekt bij de Locht

In februari 2015 zijn resten gevonden van een Romeinse weg. De Romeinse weg liep van Aken via Heerlen naar Xanten (Duitsland). De weg werd zichtbaar tijdens graafwerkzaamheden in de bouwput voor het nieuwe viaduct de Locht, direct aan de Duitse grens. Bijzonder is dat het de derde keer is dat de Romeinse weg naar Xanten in Duitsland is gevonden. In de jaren ‘50 is al een deel van de weg gevonden bij de bouw van de spoorbrug en in 2014 zijn resten aangetroffen in Heerlen op de Bekkerweg. Bij deze vondst is goed te zien dat de Romeinse weg min of meer de route volgt onder de huidige wegen Bekkerweg, Akerstraat, Heerlerbaan en de Locht. De archeologische resten bestaan uit een grindpakket van 50cm dik dat overeenkomt met de wijze waarop de Romeinen in het verleden hun wegen fundeerden. Daarnaast is gebleken dat de weg maar liefst zes tot acht meter breed is. Er werd al langer vermoed dat deze Romeinse weg onder de huidige Locht loopt. Ook al omdat vorig jaar resten van dezelfde Romeinse weg werden aangetroffen in Heerlen. Dat gebeurde bij rioleringswerkzaamheden op het kruispunt van de Ruys de Beerenbroucklaan en de Bekkerweg, in het verlengde van de Locht.  

De aangetroffen lagen worden gedocumenteerd door het tekenen, fotograferen en beschrijven van de bouwputwand. Ook zijn monsters genomen voor nader onderzoek. De resten blijven in de ondergrond liggen en worden niet verder uitgegraven.

Aansluiting op Avantis dankzij EFRO-subsidie

De Provincie Limburg heeft voor de aanpassing van de ‘Aansluiting Avantis’ op de Buitenring Parkstad Limburg een subsidie van € 4,9 miljoen gekregen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van OP-Zuid (Operationeel Programma Zuid-Nederland). De gebiedsontwikkeling rond de Buitenring biedt kansen voor structuurversterking van de regio in economisch, ruimtelijk (landschap) en sociaal-maatschappelijk opzicht. Met de ‘Aansluiting Avantis’ krijgt het grensoverschrijdende Science and Business Park Avantis een directe verbinding met de Buitenring en de omringende regio, waaronder het buitenland. Daarnaast verbetert de aansluiting van de Buitenring op Avantis de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Rijtijden worden hierdoor korter en het verkeersverloop is daardoor efficiënter. Ook de leefbaarheid en bereikbaarheid komt dit ten goede. Avantis Science and Business Park is via eigen aansluitingen van de Buitenring op de N281, de A76 en de Duitse A4 te bereiken.

Nieuwe kansen voor natuur

De natuur die door de Buitenring aangetast wordt, moet hersteld worden. Daarom leggen we op verschillende plaatsen nieuwe natuur aan als compensatie. Ook brengen we voorzieningen voor de dieren aan, zodat ze veilig van het ene naar het andere gebied kunnen. In de omgeving van Avantis, richting de Hamstraat in Kerkrade, zijn bijvoorbeeld enkele dassentunnels aangelegd. Uit sporen die bij de dassentunnels gevonden zijn, blijkt dat deze tunnels al door dassen gebruikt worden om veilig naar de andere natuurgebieden te komen. Ook zijn hier bomen aangeplant die dienen als hop-over oftewel als “oversteekhulp” voor de vleermuizen. Vleermuizen gebruiken met hun sonar objecten - in dit geval bomen - als oriëntatie. Een hop-over zorgt ervoor dat vleermuizen makkelijker en veiliger van de ene kant van de weg naar de andere kant kunnen vliegen. In de omgeving van Avantis is tegen het Miljoenenlijntje aan, een natuurcompensatiegebied ingericht. Dit gebied bestaat uit hagen, een hoogstamboomgaard, een wildakker, struiken en bos en biedt daarmee voedsel en een leefgebied voor onder andere de das en vogels. Klik voor meer informatie over natuurcompensatie en aandacht voor dieren hier.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer