• Heerlen

    De Buitenring rondom Heerlen

De Buitenring doorkruist Heerlen bij de rotonde Avantis en in het stadsdeel Hoensbroek. De Buitenring ligt hier parallel aan de Randweg N298, waardoor deze nieuwe ringweg veel verkeer weghaalt van de Randweg. Het viaduct Hommerterweg zorgt voor de aansluiting van het lokale wegennet. Verderop bij de rotonde Avantis zorgt de aansluiting op de Buitenring voor een betere bereikbaarheid van de bedrijventerreinen in de buurt en bovendien wordt Duitsland hierdoor makkelijker bereikbaar.

Viaduct Hommerterweg ontziet lokale verkeer

De Buitenring loopt parallel aan de Randweg en doorkruist de Hommerterweg. De Hommerterweg gaat middels een viaduct over de Buitenring heen. Het lokale verkeer tussen de gemeenten Heerlen en Schinnen wordt hierdoor ontzien. Sinds december 2014 is het viaduct Hommerterweg gereed. Dit viaduct is als één van de eerste onderdelen van de Buitenring opgeleverd.


Viaduct Hommerterweg

Vlak bij de Hommerterweg is de groenstrook achter de wijk Van Hövell tot Westerflierhof in nauwe samenspraak met de buurt ingericht. De groenstrook is een ecologische zone met faunapassages (oversteek) voor de kleinere diersoorten zoals eekhoorns, egels, vogels en dassen.


Groenstrook achter de wijk Van Hövell tot Westerflierhof 

Aanpassing kruising Akerstraat Noord

De kruising Akerstraat Noord met de Patersweg en met de Trichterweg in Hoensbroek, wordt aangepast aan de nieuwe situatie mét de Buitenring. Het verkeer dat naar de A76 in Nuth wilt, zal via de aansluiting bij de Alleé de Buitenring op rijden. Het kruispunt wordt daarom helemaal opnieuw ingericht met, net als nu, verkeerslichten. Hierbij wordt extra rekening gehouden met de veiligheid van de schoolgaande jeugd die van en naar het St. Janscollege aan de Patersweg gaat.


Kruising Akerstraat Noord met de Patersweg en Trichterweg in Hoensbroek

Aanpassingen bij rotonde Avantis

De Buitenring gaat via de voormalige Hamstraat en een nieuw aangelegd stuk weg naar de aansluiting met de N281. Hij gaat middels een nieuw viaduct onder de Locht door en sluit via de bestaande rotonde, de Avantis Allee, aan op de N281. De Crombacherstraat is voor een deel verlegd en opnieuw aangesloten op de Locht.


Viaduct de Locht richting Avantis

Aansluiting op Avantis dankzij EFRO-subsidie

De Provincie Limburg heeft voor de aanpassing van de ‘Aansluiting Avantis’ op de Buitenring Parkstad Limburg een subsidie van € 4,9 miljoen gekregen vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van OP-Zuid (Operationeel Programma Zuid-Nederland). De gebiedsontwikkeling rond de Buitenring biedt kansen voor structuurversterking van de regio in economisch, ruimtelijk (landschap) en sociaal-maatschappelijk opzicht. Met de ‘Aansluiting Avantis’ krijgt het grensoverschrijdende Science and Business Park Avantis een directe verbinding met de Buitenring en de omringende regio, waaronder het buitenland. Daarnaast verbetert de aansluiting van de Buitenring op Avantis de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid. Rijtijden worden hierdoor korter en het verkeersverloop is daardoor efficiënter. Ook de leefbaarheid en bereikbaarheid komt dit ten goede. Avantis Science and Business Park is via eigen aansluitingen van de Buitenring op de N281, de A76 en de Duitse A4 te bereiken.Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via