• Heerlen

    Viaduct Hommerterweg

In Heerlen heeft de aanleg van de Buitenring voornamelijk invloed op het stadsdeel Hoensbroek en de rotonde Avantis. In Hoensbroek zal de Buitenring straks veel verkeer weghalen van de Randweg. Dit zal de leefbaarheid in de wijken Mariagewanden en Mariarade, die langs de Randweg liggen, verbeteren. Het viaduct Hommerterweg zorgt voor de aansluiting van het lokale wegennet op de Buitenring.

Viaduct Hommerterweg ontziet lokale verkeer

De Buitenring loopt onder het viaduct van de Hommerterweg door. Zowel gemeente Heerlen, als gemeente Schinnen hebben straks profijt van deze aansluiting omdat het de verkeersdruk in beide gemeentes ontlast. De Hommerterweg is enige tijd afgesloten geweest voor het doorgaande verkeer. Sinds december 2014 is het viaduct Hommerterweg gereed. Dit viaduct is als één van de eerste onderdelen van de Buitenring opgeleverd.    

 

Groenstrook ingericht in samenspraak met bewoners

De aanleg van de Buitenring biedt kansen voor de natuur binnen de regio Parkstad. Zo ook voor de groenstrook achter de wijk Van Hövell tot Westerflierhof . We hebben hier in nauwe samenspraak met de buurt gekeken naar de beste invulling van de groenstrook met natuurlijke verleiders voor zowel mens als natuur. De groenstrook achter de wijk Van Hövell tot Westerflierhof is een ecologische zone met faunapassages (oversteek) voor de kleinere diersoorten zoals eekhoorns, egels, vogels en dassen.

Er zijn 2 faunapassages; een tunnel onder de Hommerterweg en een smalle faunapassage gecombineerd met de fiets-/ voetgangersbrug Allée. Tussen deze twee passages ligt de groenstrook. De groenstrook is niet toegankelijk voor publiek om zo de dieren hier de rust te geven. Tegelijkertijd vormt zij een groene buffer voor de bewoners van Van Hövell tot Westerflierhof. Om de groenstrook zo optimaal mogelijk in te richten voor alle gebruikers is in het najaar van 2015 een inloopbijeenkomst georganiseerd voor de buurtbewoners. Samen met de ecologen is er van gedachten gewisseld over de invulling en is de zone op verzoek waar mogelijk aangepast aan de wensen van bewoners.  Vervolgens is deze groenstrook in december 2015 aangeplant. Een mix van inheemse fruitbomen, heggen en rozenperken zorgt voor zowel voeding voor de dieren als voor aankleding en privacy voor de buurtbewoners.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer