• Het project

    De Buitenring nader bekeken

De Buitenring Parkstad Limburg heeft een duidelijk doel: zorgen dat de bereikbaarheid van en binnen de regio Parkstad sterk verbetert. De Buitenring zorgt voor een vlotte verbinding tussen gemeenten in de regio en voor een goede verbinding met nationale en internationale wegen. Daarbij worden bestaande wegen die door woonkernen leiden ontlast. Dat is goed voor de leefbaarheid. Bovendien biedt de nieuwe weg volop kansen voor economische en toeristische ontwikkelingen en verbetert de verkeersveiligheid in het gebied.

Buitenring ringweg rondom Parkstad Limburg

De Buitenring is een ringweg rondom de stadsregio Parkstad Limburg, waar de gemeenten Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf en Beekdaelen deel van uitmaken. De autoweg bestaat uit twee rijbanen van elk twee rijstroken. De maximale snelheid is 100 km per uur, met uitzondering van de trajecten door de Brunssummerheide en het Geleenbeekdal. Hier is de maximumsnelheid 80 km per uur.

Samen met de aanleg van de Buitenring zijn ook de provinciale wegen N298 en N299 verbeterd. Zo is een fijnmazig wegennet ontstaan, met een hoogwaardige verbinding rond de regio en een goede aansluiting op de hoofdwegen binnen Parkstad, zoals de Binnenring Parkstad. Zo zijn woonwijken, bedrijven en toeristische attracties in de regio beter te bereiken. Klik hier voor de tracékaart Buitenring Parkstad Limburg.

Financiers en projectpartners

De Buitenring Parkstad Limburg is een omvangrijk project, waarbij een groot aantal partijen betrokken zijn. Deze partijen zijn verantwoordelijk voor de financiering van de Buitenring:

  • Provincie Limburg
  • Het Rijk
  • Stadsregio Parkstad Limburg
  • Gemeente Brunssum
  • Gemeente Heerlen
  • Gemeente Kerkrade
  • Gemeente Landgraaf
  • Gemeente Onderbanken

Deze partijen hebben de handen ineen geslagen om de Buitenring te realiseren:

Rotonde Avantis

De Aansluiting Avantis is mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) in het kader van het Operationeel Programma Zuid-Nederland (OP-Zuid).

Downloads

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via