• Kerkrade

    Aansluiting bij de Hopel

Bij de Hopel in Kerkrade komt een volledige aansluiting op de Buitenring. De op- en afritten worden met twee rotondes aangesloten op de Mensheggerweg en de Dentgenbachweg. Deze rotondes zorgen ervoor dat het verkeer goed kan doorstromen. Om ruimte te maken voor deze aansluiting wordt de Mensheggerweg gedeeltelijk naar het zuiden verlegd. De Mensheggerweg gaat straks met een viaduct over de Buitenring heen. Zo kan het lokale verkeer ongehinderd en veilig zijn weg vervolgen.

Nieuw spoorviaduct bij Eygelshoven

De Buitenring gaat bij Landgraaf grotendeels over de huidige N299 die daarom verbreed wordt. Bij Eygelshoven splitst de Buitenring zich af van de N299. Voordat de Buitenring richting de Hopel gaat, kruist deze de spoorlijn Heerlen - Kerkrade. Om de Buitenring onder deze spoorlijn door te kunnen laten lopen, gaan we daar een nieuw viaduct bouwen. Dat wordt een complexe operatie. Eerst wordt er een nieuw viaduct naast het huidig spoor gebouwd. Dan gaan we het spoor tijdelijk weghalen en de grond onder de spoordijk weggraven. Als laatste stap wordt het viaduct uiteindelijk verplaatst en naar binnen geschoven onder de huidige spoorlijn.

Om dit mogelijk te maken hebben we met Prorail afgesproken dat er op 5 mei 2016 gedurende 100 uur geen treinen over dit traject zullen rijden. In die 100 uur wordt het nieuwe viaduct op de plek van de huidige spoorlijn geschoven en de rails en bovenleiding worden er bovenop opnieuw aangesloten. De trein zal hier straks dus - over het spoorwegviaduct - over de Buitenring heen rijden.

Aandacht voor de natuur

Omdat door de aanleg van de Buitenring onvermijdelijk ook natuur verloren gaat, moet er nieuwe natuur terug voor in de plaats komen: natuurcompensatie. In de omgeving van de Hopel zijn daarom al enkele natuurcompensatieterreinen ingericht. Net als bij vele andere natuurgebieden vinden we hier een afwisseling van bos, struiken, graslanden, hagen en een hoogstamboomgaard. In de omgeving is ook een kunstburcht als verblijf voor de das aangelegd. Daarnaast gaan we in de buurt van de Hopel diverse faunapassages, oftewel doorgangen voor dieren maken. Die doorgangen gebruiken dieren om veilig van het ene naar het andere natuurgebied te komen. Zo komt er een grote faunatunnel onder de Dentgenbachweg door. En langs het spoor komt een 10 meter brede, afgeschermde groene strook. Grote zoogdieren zoals het ree kunnen die strook gebruiken om van het gebied de Cranenweyer en het Anstelderbeekdal richting het Strijthagerbeekdal te gaan, en andersom. Ook komt er een faunastrook parallel aan het spoorviaduct, en worden er tunnels aangelegd voor kleinere dieren zoals de das.

Klik voor meer informatie over natuurcompensatie en aandacht voor dieren hier.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer