• Kerkrade

    De Buitenring rondom Kerkrade

In Kerkrade zorgt de Buitenring voor een snelle en gemakkelijke bereikbaarheid van de industrieterreinen en GaiaZOO. Behalve dat een gemakkelijke en snelle bereikbaarheid goed is voor de economie, zorgt het ook voor minder verkeersoverlast in de woonstraten. Om dit mogelijk te maken, volgt de Buitenring in Kerkrade grotendeels de route van de bestaande wegen.

Dentgenbachweg wordt Buitenring

Om verkeer goed naar industrieterrein Dentgenbach te leiden, is aan de westzijde van de Dentgenbachweg een nieuwe parallelweg aangelegd met een gescheiden fietspad. 

Bij GaiaZOO is een volledige aansluiting gemaakt op de gemeentelijke wegen. De op- en afritten zijn met twee rotondes aangesloten op de nieuwe parallelweg Dentgenbachweg en de Kerkradersteenweg. De Buitenring kruist de Kerkrader- en Kaalheidersteenweg. Hier is een viaduct gebouwd, zodat het verkeer geen last van elkaar ondervindt.


aansluiting op de nieuwe parallelweg Dentgenbachweg en de Kerkradersteenweg

Inpassing Buitenring in Anstelerbeekdal

De Buitenring loopt langs het Anstelerbeekdal zonder deze aan te tasten. Dit dal is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en moet beschermd worden. Om dit natuurgebied te versterken is in dit dal extra natuur aangelegd als natuurcompensatie van de Buitenring.


Anstelvallei

Nieuwe Parallelweg Hamstraat

Een deel van de Hamstraat is omgebouwd tot Buitenring. Om te zorgen dat de bedrijventerrein Willem Sophia en woonwijk de Gracht goed bereikbaar blijven, is hier een nieuwe parallelweg aangelegd met een deels afgescheiden fietspad. In het verlengde van de Grachterstraat is de houten ‘Gaiabrug’ over de Buitenring geplaatst, waarmee voor fietsers en voetgangers een recreatieve verbinding wordt gemaakt tussen de Gracht en het Pferdenlandpark.


parallelweg Hamstraat

Ter hoogte van de Hamweg buigt de Buitenring van de Hamstraat af richting het Vauputsdal. Hier is een volledige aansluiting op de Buitenring gemaakt door middel van twee rotondes die aansluiten op de nieuwe parallelweg en op de Hamstraat richting het centrum van Kerkrade.


aansluiting op de nieuwe parallelweg en op de Hamstraat richting centrum van Kerkrade

Parallel aan de Hamstraat, vanaf het punt waar de Crombacherbeek begint, is een aaneengesloten gebied ingericht als natuurcompensatiegebied.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via

Veelgestelde vragen

Voor zover ons bekend komt in het Vauputsdal geen uitlaatplaats voor honden. Het is aan de gemeente Kerkrade om eventuele uitlaatplaatsen aan te wijzen.