• Kerkrade

    Dentgenbachweg wordt Buitenring

In de gemeente Kerkrade volgt de Buitenring grotendeels de route van de bestaande wegen zoals de N300 - de Hamstraat - en in het noordelijk deel de Dentgenbachweg. Daarom gaan we de Dentgenbachweg verbreden. De weg wordt omgebouwd tot een weg met één rijbaan per richting, met voor iedere rijbaan twee rijstroken. De rijbanen worden gescheiden door een groene tussenberm.

Nieuwe parallelweg langs Dentgenbachweg

Aan de Dentgenbachweg ligt industrieterrein Dentgenbach, dat met de komst van de Buitenring beter bereikbaar zal worden. Om het verkeer hier goed naar het industrieterrein te leiden, gaan we aan de westzijde van de huidige Dentgenbachweg een nieuwe parallelweg aanleggen. Langs deze weg komt ook een gescheiden fietspad zodat fietsers hier veilig afgeschermd worden van het overige verkeer.

 

Inpassing Buitenring in Anstelderbeekdal

Het Anstelderbeekdal is een beekdal van de Anstelderbeek. De Dentgenbachweg en dus ook de toekomstige Buitenring ligt op de grens van het Anstelderbeekdal en het bedrijventerrein Dentgenbach. De Buitenring loopt hiermee langs het Anstelderbeekdal zonder deze aan te tasten. Dit dal is onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur en moet beschermd worden. Om dit natuurgebied te versterken, is in dit dal extra natuur aangelegd als compensatie van de natuur die op andere plekken door de Buitenring moet verdwijnen. In het Anstelderbeekdal zijn al bos, struiken, alleenstaande bomen en hagen aangebracht. In de tweede helft van 2016 zullen we in het zuidelijk deel van dit dal nog wildakkers, bos, alleenstaande bomen en struiken aanleggen. Deze afwisseling biedt voedsel en een thuis voor roofvogels en zangvogels en de das. Op plekken waar het Anstelderbeekdal aansluit op het stedelijke groen aan de westzijde van de Dentgenbachweg, worden faunapassages aangelegd als veilige doorgangen van het ene gebied naar het andere voor kleinere dieren zoals marterachtigen.

Afsluiting en omleiding verkeer

Om het verkeer op de Dentgenbachweg zo min mogelijk te hinderen tijdens de aanleg van de Buitenring, gaan we als eerste de parallelweg met daarnaast het fietspad aanleggen. Dat gebeurt in april en mei 2016. Zodra deze parallelweg gereed is, kan de Dentgenbachweg vrijgemaakt worden door al het verkeer via de parallelweg te leiden. De Dentgenbachweg wordt dan afgesloten en omgebouwd tot Buitenring. Het verkeer kan daardoor zo goed als de gehele bouwperiode ongehinderd door blijven stromen.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer