• Kerkrade

    Hamstraat transformeert tot Buitenring

In de gemeente Kerkrade zorgt de Buitenring voor een snelle en gemakkelijke bereikbaarheid van de industrieterreinen en GaiaZOO. Behalve dat een gemakkelijke en snelle bereikbaarheid goed is voor de economie, zorgt het ook voor minder verkeersoverlast in de woonstraten. Om dit mogelijk te maken, volgt de Buitenring in Kerkrade grotendeels de route van de bestaande wegen. Dit zijn de Dentgenbachweg en in het zuidelijk deel de N300, oftewel de Hamstraat.

Nieuwe Parallelweg Hamstraat

Om de Hamstraat geschikt te maken als Buitenring, gaan we deze weg ombouwen tot een weg met twee rijbanen in iedere richting, waarbij elke rijbaan uit twee rijstroken bestaat. Tussen de rijbanen in komt een middenberm. Aan de noordzijde van dit stuk Hamstraat dat straks Buitenring wordt, ligt het bedrijventerrein Willem Sophia en de woonwijk de Gracht. Om het verkeersgeluid voor de bewoners van de Gracht te beperken, komt langs deze wijk een geluidscherm. Een goede bereikbaarheid van de bedrijventerreinen en de Gracht is belangrijk, zowel voor het lokale verkeer als voor het verkeer dat van de Buitenring afkomt. Daarom wordt hier naast de Buitenring een nieuwe parallelweg aangelegd. Ernaast komt een - voor een deel - afgescheiden fietspad. Ook wordt ongeveer in het verlengde van de Grachterstraat de houten ‘Gaiabrug’ geplaatst over de Buitenring. Deze Gaiabrug ging voorheen over de Dentgenbachweg heen. Hiermee wordt voor fietsers en voetgangers een recreatieve verbinding gemaakt tussen de Gracht en het Pferdenlandpark.

Op- en afrit ter hoogte van Hamweg

De Buitenring zal niet over de hele Hamstraat lopen. Ter hoogte van de Hamweg buigt de Buitenring van de Hamstraat af richting het Vauputsdal. Op dat punt wordt een volledige op- en afrit aangelegd. Om het verkeer goed en veilig af te wikkelen, komen hier rotondes. Deze rotondes worden aangesloten op de nieuwe parallelweg Hamstraat richting Willem Sophia en De Gracht, en op de Hamstraat richting het centrum van Kerkrade.

Afsluiting en omleiding verkeer?

Vanaf april 2016 tot medio 2017 wordt de nieuwe parallelweg bij de Hamstraat gebouwd. Zodra deze gereed is, wordt al het verkeer via de parallelweg geleid en kan de Hamstraat zelf worden omgebouwd tot Buitenring. Zo wordt het verkeer op deze plek zo weinig mogelijk gehinderd gedurende de werkzaamheden.

Aandacht voor de natuur

Parallel aan de Hamstraat, vanaf het punt waar de Crombacherbeek begint, is een aaneengesloten gebied ingericht als natuurcompensatiegebied. Dat doen we om de natuur die door de Buitenring op sommige plekken onvermijdelijk aangetast wordt, te vervangen. Het natuurgebied dat we in de buurt van de Hamstraat hebben aangelegd, ligt voor een deel op de plek waar eerst de woningen lagen die voor de Buitenring gesloopt moesten worden. Deze nieuwe natuur bestaat uit graslanden, bos, struiken, hagen, een amfibieënpoel en een hoogstamboomgaard. Hier ligt een kunstburcht: een dassenverblijf dat speciaal voor de das is aangelegd. Dat de das hier zit, blijkt uit sporen, zogenaamde ‘wissels’ die hier regelmatig worden gevonden. Van de gesloopte huizen is alleen een garage blijven staan. Deze is omgebouwd tot vleermuizenverblijf.

Klik hier voor meer informatie over natuurcompensatie en aandacht voor dieren.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Downloads

Omschrijving Download Format Bestandsgrootte
Ombouw Hamstraat Fase 5 PNG 1,5 MB
Ombouw Hamstraat Fase 4 PNG 1,5 MB
Ombouw Hamstraat Fase 1 t/m 3 JPG 1,5 MB
Impressie Gracht-Hamstraat JPG 967,3 KB
Impressie Kerkrade JPG 1,6 MB
Impressie Dwarsprofiel Hamstraat PDF 3,4 MB

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer

Veelgestelde vragen

De Buitenring wordt gefaseerd aangelegd en gefaseerd in gebruik genomen. Om dit te kunnen doen is het onvermijdelijk dat sommige wegen tijdelijk afgesloten worden, waarbij het verkeer moet worden omgeleid. Feitelijk gebeurt dat ook bij het tracédeel Hamstraat, alleen is hier sprake van meerdere faseringen.

Eerst is de nieuwe parallelweg Hamstraat aangelegd. Zodra deze weg klaar was kon die in gebruik worden genomen en als omleidingsroute dienen voor het verkeer van de oude Hamstraat. Deze oude Hamstraat is vervolgens afgesloten en omgebouwd tot Buitenring. Deze fase is nu afgerond, waardoor de (oude, maar omgebouwde) Hamstraat weer in gebruik genomen kan worden en als omleidingsroute ingezet worden voor het verkeer van de parallelweg. Deze moet namelijk tijdelijk afgesloten worden om het geluidsscherm te kunnen bouwen. Dit is de laatste fase van de werkzaamheden.

De (oude omgebouwde) Hamstraat ter hoogte van de Gracht wordt nu dus nog niet in gebruik genomen als volwaardige Buitenring, maar wordt tijdelijk gebruikt als (omleidings)route tijdens de werkzaamheden. Het snelheidsregime is hier ook op aangepast, te weten een snelheidslimiet van 80 km/uur en geen 100 km/uur.