• Kerkrade

    Landschappelijke inpassing Vauputsdal

In de gemeente Kerkrade, tussen de Dentgenbachweg en de Hamstraat, gaat de Buitenring door het Vauputsdal. Er worden maatregelen genomen om de Buitenring goed landschappelijk in te passen in het dal. In het noordelijk deel van het Vauputsdal komt de weg verdiept te liggen ter hoogte van de Vloedgraaf verhoogd. Zo kan de Buitenring met behulp van een viaduct over de Vloedgraaf heen. Daarnaast komen langs de westzijde - waar de Buitenring omhoog getild wordt - geluidschermen.

Viaducten Vauputsweg en Miljoenenlijntje

Ten zuiden van de beek de Vloedgraaf ligt de Vauputsweg. Ook hier komt een nieuw viaduct. De Buitenring zal hier onder het viaduct door gaan, de Vauputsweg gaat over het viaduct heen. Ook voor het Miljoenenlijntje wordt een nieuw viaduct gebouwd waar de Buitenring straks onderdoor gaat.

Inrichting Vauputsdal

De inpassing van de Buitenring in het Vauputsdal heeft bijzondere aandacht gekregen. Voor het Vauputsdal is een nieuw inrichtingsplan ontwikkeld in samenspraak met de gemeente Kerkrade, het Waterschap Roer en Overmaas, H+N+S landschapsarchitecten en de boer die in het dal gevestigd is. In dit plan is aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van de Buitenring in het dal. Daarnaast zijn in dit plan ook enkele andere elementen opgenomen waarmee rekening moet worden gehouden, zoals de beekloop, de waterbuffer en de groeninrichting.

Daarnaast is bij de landschappelijke inpassing van de Buitenring in het Vauputsdal alvast rekening gehouden met de uitbreidingsmogelijkheden van de in het dal gevestigde agrariër. Het erf is op zo’n manier aangepast dat deze een vloeiender geheel vormt met het Vauputsdal. Voor de boer is hierdoor een robuuste, toekomstbestendige bedrijfssituatie ontstaan. Bij de inpassing is ook de Gemeenschappelijke Welstandscommissie betrokken.

Afsluiting en omleiding verkeer

Om het viaduct Vauputsweg te kunnen bouwen is deze weg momenteel gedurende 10 maanden afgesloten. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Rond de bouwvakvakantie van 2016, medio augustus, wordt de weg weer opengesteld. Het Miljoenenlijntje is tussen 15 februari en 1 juli 2016 afgesloten om het viaduct te kunnen bouwen.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer

Veelgestelde vragen

Voor zover ons bekend komt in het Vauputsdal geen uitlaatplaats voor honden. Het is aan de gemeente Kerkrade om eventuele uitlaatplaatsen aan te wijzen.