• Landgraaf

    De Buitenring rondom Landgraaf

In Landgraaf is de voormalige N299 omgebouwd tot Buitenring. Ook zijn er meer en betere aansluitingen op diverse andere wegen, waardoor minder verkeer door de woonkernen rijdt. De Buitenring grenst aan de wijken Abdissenbosch, Nieuwenhagen en Waubach. Om het geluid voor de omwonenden zoveel mogelijk te beperken is waar mogelijk gekozen voor geluidswerende oplossingen zoals geluidsschermen, een hoge geluidswerende wal van aarde en geluidsarm asfalt.

Transformatie N299 tot Buitenring

De N299 is omgebouwd tot Buitenring. De weg is verbreed naar twee rijbanen met twee rijstroken per richting met een tussenberm. Door middel van viaducten gaat de Buitenring in Landgraaf over de kruisende lokale wegen heen.

Via twee rotondes van Reeweg naar Buitenring

De N299 is omgebouwd tot Buitenring en gaat met een viaduct over de Reeweg heen. De Reeweg is middels twee rotondes aangesloten op de Buitenring. Om deze aansluiting te kunnen realiseren is de Reeweg gedeeltelijk naar het noorden verlegd. Ook is er op de rotonde alvast een aansluiting gemaakt op de toekomstige Randweg Abdissenbosch, die weer aansluit op de nieuwe B221n in Duitsland.


Reeweg

Ook zijn in de omgeving van de Reeweg veel akkers te vinden die – in het kader van de natuurcompensatie voor de Buitenring – speciaal voor roof- en zangvogels zijn ingericht. Behalve granen en ander geschikt voedsel staan hier in de zomer ook bloemen zoals klaprozen, zonnebloemen en korenbloemen waar insecten zoals bijen, hommels en vlinders op af komen.

Toeristenweg schuift op

Om de op- en afritten tussen de Buitenring en de Reeweg te kunnen aanleggen, is de Toeristenweg een stuk opgeschoven naar het westen. Net ten noorden van de Heikop is een ‘verkeersknip’ ofwel een fysieke afsluiting, gerealiseerd. Ook in de Nieuwenhagerweg is een verkeersknip aangebracht. Hierdoor is de Heikop voor gemotoriseerd verkeer alleen nog vanuit Landgraaf bereikbaar. De verkeersknips kunnen alleen worden gepasseerd door langzaam verkeer: fietsers en voetgangers.

Snellere verbinding Hoogstraat

Om verkeer van en naar de Vogelzankweg goed en veilig te laten doorstromen is op de splitsing van de Hoogstraat met de Nieuwenhagerheidestraat een stoplicht geplaatst. De Buitenring loopt via een nieuw, breder viaduct met geluidsschermen over de Hoogstraat.


Hoogstraat

Hop-over voor vleermuizen en extra bos

Langs de N299, ter hoogte van de Apollolaan, stonden enkele bomen die door vleermuizen werden gebruikt als oriëntatiepunt om veilig de weg over te steken: een zogenaamde hop-over. De N299 is hier omgebouwd naar Buitenring, waardoor de bomen niet konden blijven staan. Omdat deze bomen als belangrijke oversteekhulp voor de vleermuizen gelden, zijn hier nieuwe bomen geplant. Verder zijn bij de Gravenweg enkele terreinen als natuurcompensatiegebied ingericht met bos, waardoor het leefgebied van de sperwer wordt hersteld.

Nieuw spoorviaduct bij Eygelshoven

Bij Eygelshoven splitst de Buitenring zich af van de N299. Voordat de Buitenring richting De Hopel gaat, kruist deze de spoorlijn Heerlen – Kerkrade. Om de Buitenring onder deze spoorlijn door te kunnen laten lopen is hier een nieuw viaduct gebouwd. Dit viaduct is naast het huidig spoor gebouwd en in 100 uur op de plek van de huidige spoorlijn geschoven. Langs het spoor is een 10 meter brede, afgeschermde faunapassage aangelegd.

Volledige aansluiting op Buitenring bij De Hopel

Bij De Hopel in Kerkrade is een volledige aansluiting op de Buitenring gebouwd. De op- en afritten zijn met twee rotondes aangesloten op de Mensheggerweg en de Dentgenbachweg. Om deze aansluiting te kunnen realiseren is de Mensheggerweg voor een deel naar het zuiden verlegd en gaat via een nieuw gebouwd viaduct over de Buitenring heen.

Ook zijn in de omgeving van De Hopel enkele natuurcompensatiegebieden ingericht en faunapassages aangelegd.


Spoorwegviaduct en aansluiting Mensheggerweg en Dentgenbachweg

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via

Veelgestelde vragen

De nieuwe toe- en afrit worden eind juni/begin juli in gebruik genomen.

De knip is aangelegd om gemotoriseerd verkeer op de Toeristenweg te weren. Doel daarvan is de stikstofdepositie te verminderen in dit Natura 2000-gebied. Het is een maatregel die verplicht moet worden uitgevoerd om de Buitenring open te kunnen stellen voor verkeer.

Door een knip aan te leggen (aan beide zijden van de Toeristenweg) wordt daarnaast voorkomen dat verkeer van één zijde bij de Natuurbrug Feldbiss kan komen. Zodoende wordt de fauna die gebruikmaakt van de natuurbrug minder verstoord.

De Toeristenweg ligt in een Natura 2000-gebied en is daarom in de eerste plaats een onderdeel van de natuur. Medegebruik door mensen is toegestaan, maar ondergeschikt aan het natuurbelang. Ter plaatse van de Natuurbrug Feldbiss is een verhoogde trek van dieren, waaronder de belangrijke doelsoorten van dit ecoduct: reptielen en amfibieën. Doordat deze dieren op asfalt gaan liggen dat in de zon opwarmt, lopen zij het gevaar te worden overreden. Daarom is in de vergunning voor de aanleg van het ecoduct opgenomen dat de omgelegde wegdelen van de Toeristenweg (ter hoogte van het ecoduct) niet mogen worden geasfalteerd.