• Landgraaf

    Via twee rotondes van de Reeweg naar de Buitenring

De Buitenring werkt aan een betere bereikbaarheid van Parkstad, Duitsland en de vele bedrijventerreinen. In Landgraaf wordt de huidige provinciale weg N299 omgebouwd tot Buitenring. Deze gaat straks met een nieuw te bouwen viaduct over de Reeweg heen. De Reeweg krijgt op- en afritten naar de Buitenring. De rotondes aan het einde van die op- en afritten wikkelen het verkeer op een veilige manieraf. Om deze aansluiting te kunnen maken, wordt de Reeweg ter hoogte van de Buitenring gedeeltelijk naar het noorden verlegd.

Aansluiting Randweg Abdissenbosch

Nu bekend is dat de weg B221n in Duitsland aangelegd gaat worden, kunnen de plannen voor de Randweg Abdissenbosch ook doorgaan. De B221n zal aansluiten op de Randweg Abdissenbosch, die ten noorden van de wijken Parkheide en Abdissenbosch aangelegd wordt. Dit is grotendeels op de plaats van de bestaande Abdissenboschweg. De Randweg Abdissenbosch gaat in de toekomst bij de rotonde bij de Reeweg aansluiten op de Buitenring, die dan al klaar is. Zowel de Buitenring als de Randweg Abdissenbosch zullen het verkeer sneller en efficiënter stroomlijnen. Veel verkeer dat nu nog door de woonstraten van Landgraaf rijdt richting Duitsland, Kerkrade of Brunssum, zal dan van de nieuwe wegen gebruikmaken. Dat is goed voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid in Landgraaf.

Aandacht voor de natuur

In de omgeving van de Reeweg zijn veel akkers te vinden die -in het kader van de natuurcompensatie voor de Buitenring- speciaal voor roof- en zangvogels zijn ingericht. Behalve granen en ander geschikt voedsel zoals Bladrammenas vinden we er ook vele bloemen die een lust zijn voor het oog in de zomer zoals zonnebloemen, klaprozen en korenbloemen. Hierdoor komen allerlei insecten zoals bijen, hommels en vlinders aan hun trekken. Ook het ree vindt hier voedsel en bescherming.

Afsluiting en omleiding verkeer

De weggebruiker zal niet veel merken van de werkzaamheden aan de Reeweg. De Reeweg blijft tijdens de bouw van het nieuwe viaduct en de op- en afritten grotendeels open.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer