• Landgraaf

    Volledige aansluiting op Buitenring bij de Hopel

Ook in Landgraaf werken op verschillende plekken aan de Buitenring met als één van de doelen om een betere bereikbaarheid van en naar Landgraaf te realiseren. Daarom gaan we hier de huidige provinciale weg N299 ombouwen tot Buitenring. Ook bij de wijk de Hopel is de Buitenring van invloed. Hier komen twee rotondes als aansluiting op de Buitenring. Omdat de Buitenring bij de Hopel ook het spoor kruist, gaan we hier een nieuw viaduct maken. Daarnaast is bij de Hopel ook op diverse manieren aandacht voor de natuur.

Aansluiting de Hopel

Bij de Hopel in Kerkrade komt een volledige aansluiting op de Buitenring. De op- en afritten worden met twee rotondes aangesloten op de Mensheggerweg en de Dentgenbachweg. Deze rotondes zorgen ervoor dat het verkeer hier goed kan doorstromen. Omdat deze aansluiting ruimte in beslag neemt, gaan we de Mensheggerweg ter hoogte van de Buitenring voor een deel naar het zuiden verleggen. De Mensheggerweg gaat straks met een nog nieuw te bouwen viaduct over de Buitenring heen. Zo kan het gewone lokale verkeer hier ongehinderd en veilig zijn weg vervolgen.

 

Nieuw spoorviaduct bij Eygelshoven

De Buitenring gaat bij Landgraaf grotendeels over de huidige N299 die daarom verbreed wordt. Bij Eygelshoven splitst de Buitenring zich af van de N299. Voordat de Buitenring richting de Hopel gaat, kruist deze de spoorlijn Heerlen - Kerkrade. Om de Buitenring onder deze spoorlijn door te kunnen laten lopen, gaan we daar een nieuw viaduct bouwen. Dat wordt een complexe operatie. Eerst wordt er een nieuw viaduct naast het huidig spoor gebouwd. Het spoor en de grond van het spoortalud ter plaatse van de nieuwe spoortunnel worden verwijderd zodat het viaduct uiteindelijk verplaatst en naar zijn definitieve locatie kan worden geschoven.

Om dit mogelijk te maken hebben we met Prorail afgesproken dat er op 5 mei 2016 gedurende 100 uur geen treinen over dit traject zullen rijden. In die 100 uur wordt het nieuwe viaduct op de plek van de huidige spoorlijn geschoven en de rails en bovenleiding worden er bovenop opnieuw aangesloten. De trein zal hier straks dus - over het spoorwegviaduct - over de Buitenring heen rijden.

Aandacht voor de natuur

Omdat door de aanleg van de Buitenring onvermijdelijk ook natuur verloren gaat, moet er nieuwe natuur terug voor in de plaats komen: natuurcompensatie. In de omgeving van de Hopel zijn daarom al enkele natuurcompensatieterreinen ingericht. Net als bij vele andere natuurgebieden vinden we hier een afwisseling van bos, struwelen, graslanden, hagen en een hoogstamboomgaard. In de omgeving is ook een kunstburcht voor de das aangelegd. Daarnaast gaan we in de buurt van de Hopel diverse faunapassages, oftewel doorgangen voor dieren aanleggen. Die doorgangen gebruiken dieren om, ondanks de weg, veilig van het ene naar het andere natuurgebied te komen. Zo komt er een grote faunatunnel onder de Dentgenbachweg door. En langs het spoor komt een 10 meter brede, afgeschermde groene strook. Grote zoogdieren zoals het ree kunnen die strook gebruiken om van het gebied de Cranenweyer en het Anstelderbeekdal richting het Strijthagerbeekdal te gaan, en andersom. Ook komt er een faunastrook parallel aan de fietsbrug, en komen er tunnels voor kleinere dieren zoals de das.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer

Gerelateerde werkzaamheden