• Nieuws

    Aanleg parallelweg Hamstraat

    Kerkrade 27 januari 2017

Medio mei 2017 wordt gestart met de ombouw van een deel van de bestaande Hamstraat (N300) tot Buitenring Parkstad Limburg. Dit heeft onder andere tot gevolg dat een deel van de Hamstraat tijdelijk afgesloten wordt voor verkeer.

Maar voordat het zover is, zorgen we er natuurlijk eerst voor dat de wijk Gracht en bedrijventerrein Willem Sophia bereikbaar blijven. Dat doen we door eerst de parallelweg aan te leggen in de maanden februari tot en met medio mei 2017.

Waarborgen bereikbaarheid wijk Gracht en bedrijventerrein Willem Sophia
Ter voorbereiding op de aanleg van de nieuwe parallelweg is de afgelopen maanden de nieuwe riolering aangebracht en zijn de kabels en leidingen verlegd. Vanaf begin februari 2017 kan er daadwerkelijk worden gestart met het aanleggen van de nieuwe parallelweg Hamstraat en wordt deze aangesloten op de kruisende wegen Calbertsweg, Grachterstraat en Steenbergstraat. Tevens wordt de parallelweg aangesloten op de toe- en afrit richting de Locht. Om dit te kunnen realiseren zal de Hamstraat tussen de Beitel en Crombacherstraat in beide richtingen tijdelijk afgesloten moeten worden en zullen er verkeersmaatregelen worden getroffen. Dit wordt gefaseerd uitgevoerd.

Wat kunt u verwachten?

Fase 1 (februari t/m maart 2017)
In februari en maart 2017 wordt de Hamstraat afgesloten tussen de Beitel en de Crombacherstraat. Verkeer van Heerlen naar Kerkrade en vice versa kan normaal blijven doorstromen via rotonde Avantis, de Buitenring en de Hamstraat. Tevens wordt tijdens deze periode de Crombacherstraat in twee richtingen opengesteld ten behoeve van het bestemmingsverkeer. Zodra het eerste deel van de nieuwe parallelweg gereed is, kan de Calbertsweg worden aangesloten op de nieuwe parallelweg.

Fase 2 (april t/m medio mei 2017)
In deze periode wordt de parallelweg verder afgebouwd in oostelijke richting en worden ook de Grachterstraat en de Steenbergstraat aangesloten op de nieuwe parallelweg Hamstraat. Het bestemmingsverkeer wordt via lokale wegen omgeleid en verkeer op de Hamstraat wordt niet gehinderd. Vanaf medio mei 2017 kan het bestemmingsverkeer van de wijk Gracht en bedrijventerrein Willem Sophia in twee richtingen gebruik maken van de nieuwe parallelweg Hamstraat. De nieuwe parallelweg is dan opengesteld vanaf de Beitel tot en met de Steenbergstraat, waarbij een doorsteek gemaakt wordt richting Manege de Groene Vallei. In de binnenzijde van deze folder treft u een weergave van beide fases inclusief de afsluitingen en omleidingsroutes. Planning vanaf medio mei 2017 In het voorjaar ontvangt u nadere informatie over de volgende fases van de ombouw Hamstraat tot Buitenring.

Onderaan de pagina kunt u dit document downloaden. 

 

Downloads

Omschrijving Download Format Bestandsgrootte
Aanleg parallelweg Hamstraat JPG 2,4 MB

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer