• Nieuws

    Aanpassingen Rimburgerweg Brunssum

    Brunssum 29 oktober 2018

Om de Buitenring door de Brunssummerheide op vrijdag 2 november 2018 einde dag in gebruik te kunnen nemen, wordt een aantal aanpassingen doorgevoerd aan de Rimburgerweg.

Verwijderen tijdelijke verbinding Buitenring naar Rimburgerweg
Op dit moment wordt de Buitenring tussen de Reeweg (Landgraaf) en de Rimburgerweg (Brunssum) aangepast naar de definitieve situatie. De tijdelijke rijstrookindeling (2x1-rijstrook) wordt aangepast naar de definitieve rijstrookindeling (2x2-rijstroken). Tevens wordt de tijdelijke verbinding van de Buitenring naar de Rimburgerweg verwijderd.

Definitieve afsluiting Rimburgerweg voor doorgaand (auto)verkeer
Zodra de Buitenring vrijdag 2 november 2018 einde dag in gebruik wordt genomen, wordt de Rimburgerweg ter hoogte van de golfbaan afgesloten voor doorgaand (vracht)autoverkeer door middel van een fysieke afsluiting. Deze “verkeersknip” kan alleen worden gepasseerd door landbouwverkeer, voetgangers en fietsers. De golfbaan blijft zowel vanuit Landgraaf als vanuit Brunssum bereikbaar.

Aanpassen wegprofiel tunnel Rimburgerweg
Het wegprofiel in de tunnel onder de Buitenring is aangepast naar de eindsituatie. Er is nu één rijstrook voor gemotoriseerd (bestemmings)verkeer met een fietsstrook aan beide zijden. De verkeerslichten aan de tunneleinden regelen het gemotoriseerd verkeer.

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via