• Nieuws

    Ingebruikname kruising Allée/Akerstraat-Noord/Trichterweg

    Algemeen 31 oktober 2019

Vanwege de weersomstandigheden van de afgelopen weken is de openstelling van de kruising Allée/Akerstraat-Noord/Trichterweg met drie dagen uitgesteld. De ingebruikname van het kruispunt bij het Sint-Janscollege staat nu gepland op vrijdag middag 15 november 2019.

In de week van 18 november 2019 worden nog restwerkzaamheden uitgevoerd aan de nieuwe verkeersregelinstallatie. Na afronding daarvan zijn de werkzaamheden als onderdeel van de Buitenring Parkstad Limburg afgerond.

Aansluitend op de ingebruikname van de kruising Allée/Akerstraat-Noord/Trichterweg, start Strukton Civiel met werkzaamheden aan de kruising Hommerterweg. Deze werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Heerlen uitgevoerd. Meer informatie vindt u hier.

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via