• Nieuws

    Laatste wegdeel Buitenring nog dit jaar in gebruik genomen

    Beekdaelen - Nuth 12 december 2018

Op donderdag 20 december 2018 wordt ook het wegdeel vanuit de aansluiting Schuureikenweg (Nuth) tot de N276 (Brunssum/Sittard) als pilot in gebruik genomen. Hiermee is de Buitenring nog dit jaar (m.u.v. het turboverkeersplein in Nuth) volledig beschikbaar voor verkeer.

Sinds begin november 2018 kan het verkeer, m.u.v. het turboverkeersplein en het wegdeel vanuit Nuth richting N276, al volledig gebruikmaken van de Buitenring. De Buitenring vanuit de N276 tot de aansluiting Schuureikenweg is toen in één richting (richting Nuth) als pilot in gebruik genomen. Gedeputeerde Geurts: “Doordat deze pilot bijzonder goed is verlopen, gaan we ook het laatste wegdeel, vanuit de Schuureikenweg richting de N276, als pilot in gebruik nemen. Hierdoor kunnen de Randweg en de Patersweg in Hoensbroek en o.a. de Trichterweg in Brunssum verder worden ontlast en zal het hier aanmerkelijk rustiger worden voor de bewoners. Met de al eerder beschikbaar gestelde wegdelen betekent dit dat verkeer nog dit jaar nagenoeg volledig gebruik kan maken van de Buitenring.”

Uitbreiding pilot
De verkeerssituatie in Brunssum en Nuth is sinds de ingebruikname in november 2018 gemonitord in verband met de verwachtte verkeersdrukte op het onderliggende wegennet in Nuth. De resultaten van de monitoring zijn positief. De huidige pilot laat zien dat de verkeerssituatie beter uitpakt dan verwacht. Het is aantoonbaar rustiger geworden in Heerlen en Brunssum zonder dat dit tot problemen heeft geleid in onder meer Nuth en Schinnen. Vandaar dat de pilot verder kan worden uitgebreid met het wegdeel vanuit de Schuureikenweg tot de N276. Alleen bij de Allee is de toerit richting Nuth voorlopig nog afgesloten. De verkeerssituatie op het onderliggend wegennet wordt ook de komende tijd nog gemonitord. Als blijkt dat de ingebruikname van dit wegdeel tot onacceptabele situaties leidt in Nuth, worden maatregelen getroffen. In het ergste geval wordt de Buitenring tussen de Schuureikenweg en de N276 weer afgesloten totdat de aansluiting op de A76 voldoende ver gevorderd is om het verkeer goed af te wikkelen. Naar verwachting is dat medio 2019. Volgens de huidige planning is de volledige aansluiting in Nuth inclusief het turboverkeersplein eind 2019 gereed. Medio 2020 zijn ook de laatste werkzaamheden op de aansluitende lokale wegen afgerond.

Overigens geldt voor alle delen die al in gebruik zijn genomen dat er soms nog tijdelijke maatregelen worden getroffen om kleine of soms grotere restklussen te klaren.

Rijdt u alvast een stukje met ons mee?

 

Downloads

Omschrijving Download Format Bestandsgrootte
In gebruik genomen wegdelen 2018 JPG 843,7 KB

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via