• Nieuws

    Leisurering Parkstad toont technologisch lint

    Brunssum 5 november 2018

In de afgelopen periode heeft Heijmans in opdracht van Stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad en de Provincie Limburg, over een lengte van één kilometer het technologisch lint gerealiseerd. Samen met het in gebruik nemen van een groot deel van de Buitenring op vrijdag 2 november 2018 is ook het deel waarop deze pilot van de Leisurering plaatsvindt, in gebruik genomen.

Buitenring als Leisurering
Het idee achter de Leisurering is om de Buitenring Parkstad Limburg nog een extra functie mee te geven: over de weg rijden moet een belevenis worden die de weggebruikers nieuwsgierig maakt naar het attractieve achterliggende landschap en hen verleidt de aangrenzende toeristische attracties te bezoeken. Daartoe wordt de weg zelf gebruikt en worden langs de weg bijzondere verwijzingen naar omgeving en attracties gemaakt. De eerste pilot is het “technologisch lint” op de middengeleider tussen Schinveld en Brunssum waarmee in verschillende kleuren licht verwezen wordt naar de landschappelijke omgeving. Naast het technologisch lint is door Heijmans ook een tweede pilot uitgewerkt. Deze tweede pilot markeert de kruising met de Roode Beek. Vooraf is in samenspraak met deskundigen een inschatting gemaakt op verkeersveiligheids- en flora- en fauna effecten. In de praktijk zullen beide pilots de komende twee jaar gemonitord worden op mogelijke effecten. Het schetsontwerp voor de Leisurering is opgesteld door Bosch Slabbers uit Den Haag, in opdracht van Stadsregio Parkstad Limburg en bevat ook nog diverse andere voorgestelde maatregelen.

De Buitenring Parkstad Limburg rijgt een aantal grote toeristische attracties aan elkaar. Dat is binnen Nederland uniek. Door de eenvoudige combinatie van meerdere leuke uitstapjes, ontstaat er een toeristisch gebied dat het aantrekkelijk maakt voor bezoekers om meerdere dagen in de regio te verblijven. Ramon Lucassen, portefeuillehouder Toerisme bij Stadsregio Parkstad Limburg: “De Leisurering laat trots zien hoeveel de Stadsregio Parkstad te bieden heeft. Om te beginnen wordt de weg zelf een toeristisch visitekaartje. Door verschillende innovatieve inrichtingselementen wordt de weg een -uiteraard verkeersveilige- attractie.

Snelst groeiende toeristische bestemming
Gedeputeerde Eric Geurts van Provincie Limburg: “Parkstad ontving in 2016 de Tourism For Tomorrow Award. Verdiend vind ik, want Parkstad is de snelst groeiende toeristische bestemming van Nederland. In vijftien jaar gegroeid van nul naar 368 miljoen euro toeristische omzet! Dat is een prestatie waar we trots op mogen zijn. Ik vind het geweldig dat de Buitenring ook een bijdrage levert aan de toekomst van het toerisme. Niet alleen door de betere en snellere verbindingen met binnen- en buitenland, maar ook nog eens als Leisurering. Ik ben ervan overtuigd dat de bijzondere inrichting van de weg toeristen bijblijft en dat ze daardoor ook verleid worden om te gaan genieten van Parkstad.”

Algemeen directeur IBA-Parkstad, Kelly Regterschot: “De pilots die wij nu realiseren laten zien dat de Buitenring meer kan zijn dan alleen een goede verbinding aan de oostzijde van Parkstad Limburg. Ik ben ervan overtuigd dat de toeristische, maar ook andere bedrijven die door de Leisurering ontsloten worden sterk gaan profiteren van de weg. Ik hoop dat deze bedrijven door de pilots worden uitgedaagd om mee te doen. Dat kan bijvoorbeeld door zich aan de Leisurering te tonen met bijzondere elementen, zoals GaiaZOO dat heeft gedaan”.

Pilots en andere ideeën
Het technologisch lint bestaat uit lichtelementen op de middengeleider die door middel van verschillende kleuren en/of patronen refereren aan de omgeving. Bijvoorbeeld kleuren/patronen die naar een attractie of een landschap verwijzen. De markeringen van bijzondere kruisingen maken eveneens gebruik van lichtelementen. Bijvoorbeeld een markering van blauw licht langs de weg die doet denken aan het beekje dat onder de weg doorloopt.

Andere ideeën zijn onder andere om bruggen en viaducten met verlichting een beeld te laten schetsen van de omgeving en het groen langs de weg zo aan te leggen dat er op een aantal plekken ook een blik op de omgeving wordt gegund. Zo wordt het prachtige karakteristieke Limburgse landschap getoond. Ook de attracties zelf zijn betrokken. Zo heeft GaiaZOO geld vrijgemaakt voor de aankleding van de nieuwe entree. Deze is vanaf de Buitenring al zichtbaar en de sfeer van die entree is doorgetrokken tot aan de weg.

Voor de verschillende pilots hebben Stadsregio Parkstad Limburg, IBA Parkstad en de Provincie Limburg gezamenlijk circa 650.000 euro vrijgemaakt.

Foto's Luc Lodder

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via