• Nieuws

    Natuurbrug Heidenatuurpark eind dit jaar gereed

    Brunssum 25 augustus 2020

De nieuwe natuurbrug tussen de Brunssummerheide en Teverenerheide in Landgraaf krijgt vorm en zal eind dit jaar gereed zijn. Voor de zomervakantie zijn de funderingen en de zijwanden gestort. Over enkele weken worden de betonnen prefab liggers gemonteerd. Daarmee krijgt de natuurbrug als verbinding ‘smoel’. Daarnaast wordt gestart met het verbeteren van het natuurgebied tussen de bestaande natuurbrug over de Buitenring en de nieuwe natuurbrug over de Europaweg-Noord. Hiervoor wordt het bos waar nodig uitgedund.

Verbeteren natuur

De Brunssummerheide heeft onder andere droge en natte heidevelden, hoogveen en vennen. Deze natuur zorgt voor biodiversiteit en houdt CO2 en water vast. De heidevelden dreigen echter dicht te groeien met bomen. Diersoorten die afhankelijk zijn van heide, zoals reptielen en kevers hebben een open verbinding nodig en de bomen halen daarnaast veel vocht weg bij de natte heide. Om te zorgen voor een goed leefgebied voor kwetsbare dieren zoals de zandhagedis, gladde slang, kamsalamander en aardbok is het nodig om delen van de heide die dichtgegroeid zijn weer open te maken. Dit gebeurt door het bos waar nodig uit te dunnen. Het gaat vooral om naaldbomen en exoten: bomen die van nature niet in Nederland voorkomen. Zo krijgt de heide weer de ruimte om zich te ontwikkelen. Hierdoor wordt de hoeveelheid en de variatie in leefgebied uitgebreid. En hoe meer gevarieerde natuur, hoe meer soorten dieren en planten er voorkomen.

Natuurbrug Heidenatuurpark

Tussen de Brunssummerheide en Teverenerheide komt een nieuwe natuurbrug die deze natuurgebieden met elkaar verbindt. Samen met de ontkluisde Rode Beek en natuurbrug Feldbiss over de Buitenring Parkstad Limburg ontstaat zo één groot gebied met 2.100 hectare natuur. Dit gebied krijgt de naam Heidenatuurpark. De nieuwe natuurbrug komt te liggen over de Europaweg-Noord.

Planning

In februari 2020 zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de natuurbrug gestart. In juni is de fundering van de brug aangelegd. Eind augustus wordt gestart met het uitdunnen van het bos in de gebied van de Brunssummerheide, tussen beide natuurbruggen. In september worden de betonnen prefab boogelementen aangevoerd en gemonteerd. Vervolgens worden de aanlandingen tegen de natuurbrug aangebracht en zal de natuurbrug met grond worden aangevuld. Tenslotte wordt de natuurbrug bovenop ecologisch ingericht om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de dieren. Naar verwachting is de Natuurbrug Heidenatuurpark eind 2020 gereed. De Europaweg-Noord wordt dan ook weer opengesteld voor verkeer.

 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via