• Nieuws

    Omleidingsroutes, hoe komen deze tot stand?

    Algemeen 25 maart 2016

Als er aan de weg gewerkt wordt, is er meestal overlast voor weggebruikers. Dit is helaas niet te voorkomen. Omleidingen, vertragingen en files kunnen het gevolg zijn van wegwerkzaamheden. Binnen ons project wordt vooraf goed nagedacht over de mogelijke gevolgen van wegwerkzaamheden en wegafsluitingen.

Voor iedere werkfase in het project maakt de aannemerscombinatie een Verkeerscirculatieplan. Hij doet dit in overleg met de verschillende wegbeheerders uit de regio (gemeenten, provincie en Rijkswaterstaat) en met het openbaar vervoerbedrijf en de hulpdiensten (brandweer, GGD, Politie). In zo’n verkeerscirculatieplan wordt onderzocht wat de verwachte gevolgen zijn van wegafsluitingen en omleidingsroutes. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een verkeersprognosemodel, dat kan voorspellen hoe het verkeer zal gaan rijden in dergelijke situaties. Op basis van de uitkomsten van dit verkeersprognosemodel en het overleg met de verschillende wegbeheerders worden vervolgens de meest geschikte omleidingsroutes bepaald en indien nodig aanvullende verkeersmaatregelen bedacht. Dit gebeurt niet alleen voor het gemotoriseerd verkeer, maar ook voor fietsers en voetgangers.
Ook nadat een omleidingsroute is ingesteld en het verkeer er gebruik van maakt houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Sowieso is er bij iedere nieuwe verkeerssituatie altijd sprake van een gewenningsperiode van enkele weken. Als er sprake is van structurele problemen kan dat aanleiding zijn om nader onderzoek te doen naar de situatie (bijvoorbeeld door het uitvoeren van verkeerstellingen) of zelfs aanvullende verkeersmaatregelen te nemen (zoals attentieborden). Ook kan het voorkomen dat de politie dan extra controles uitvoert op de omleidingsroutes, om de overlast van het verkeer en ongewenst verkeersgedrag zoveel mogelijk tegen te gaan en de veiligheid van weggebruikers en omwonenden zoveel mogelijk te garanderen.
Dit alles om het verkeer tijdens de wegwerkzaamheden zoveel mogelijk in goede banen te leiden.

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via