• Nieuws

    Politie voert controles uit tijdens wegwerkzaamheden A76

    Beekdaelen - Nuth 17 september 2018

Nuth – In verband met de bouw van het turbo-verkeersplein dat de Buitenring Parkstad Limburg (BPL) verbindt met de A76, zullen er vanaf eind september 2018 werkzaamheden worden uitgevoerd langs de A76 bij Schinnen/Nuth.

De werkzaamheden duren naar verwachting tot medio juni 2019. In verband met de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers zal de politie gedurende de werkzaamheden controles uitvoeren.
Voor het aansluiten van de BPL op de A76 wordt binnen een zogeheten verschoven, versmald systeem (2 rijstroken per rijrichting), het middensteunpunt van beide viaducten van het nieuwe turbo-verkeersplein gerealiseerd en wordt het brugdek door middel van liggers en randbalken hierop geplaatst.
Om werkruimte te creëren is het noodzakelijk dat het verkeer naar buiten wordt geschoven. Dit betekent dat het verkeer tijdens de werkzaamheden over de tweede rijstrook en de vluchtstrook gaat rijden.
Buiten het feit dat de tijdelijke rijstroken smaller zijn, dienen weggebruikers er rekening mee te houden dat er tijdelijk geen vluchtstrook beschikbaar is.

Tijdens de werkzaamheden wordt een snelheidslimiet ingesteld van 70 km/u. Deze snelheidsverlaging is nodig vanwege de veiligheid van de wegwerkers en weggebruikers.
Wegwerkzaamheden zijn namelijk niet zonder risico’s. Gelukkig zijn de meeste weggebruikers zich bewust van de kwetsbaarheid van de mensen die juist voor hen aan het werk zijn om beter van A naar B te kunnen rijden.
Vanaf de definitieve openstelling van de BPL profiteert men immers van de voordelen.

Gedurende de werkzaamheden zal de politie regelmatig controles uitvoeren langs de A76. De hoop is dat weggebruikers zich aan de maximumsnelheid houden zodat de veiligheid vergroot wordt en de verkeersdoorstroming wordt geoptimaliseerd.

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via