• Nieuws

    Terugblik 2017 en vooruitblik 2018

    Algemeen 26 januari 2018

2017 was een druk jaar met belangrijke momenten. Er stond een aantal grote klussen op planning. 2018 staat in het teken van afbouwen en afwerken én het realiseren van de aansluiting in Nuth. Een kleine terugblik op 2017 en een vooruitblik op 2018.

Terugblik 2017

Nuth
In Nuth zijn de werkzaamheden aan de Buitenring in 2017 flink gevorderd. Zo werd in januari een gedeelte van de Randweg N298 afgesloten om deze om te bouwen tot Buitenring. Bij de Naanhof is een aansluiting gerealiseerd op de Randweg en Schuureikenweg die in juli in gebruik is genomen. Iets verderop, ter hoogte van Vaesrade, ligt de Buitenring verdiept waardoor veel grond verzet moest worden. De Rozenstraat is hier met een fietsbrug over de Buitenring geleid, die brug is in december geopend. Ook is er afgelopen jaar gebouwd aan de brug over de Geleenbeek, de grootste brug in de Buitenring.

Brunssum
Ook in Brunssum is het afgelopen jaar hard gewerkt aan de Buitenring. Zo is het onderliggend wegennet bij de Kranenpool aangepast en in augustus in gebruik genomen. Bovendien is zo’n 400.000 m³ vervuilde mijnsteen van de Mijnsteenberg afgegraven. Bij de Rimburgerweg is een tunnel gebouwd die in december, in tijdelijke vorm, in gebruik is genomen. Ter hoogte van de Brunssummerheide zijn de stikstofschermen geplaatst en is het grootste ecoduct in de Buitenring, de Natuurbrug Feldbiss, gebouwd en in oktober geopend. Ook zijn de  wegdelen Brunssum Noord (N276) - Onderbanken (N274) en Rimburgerweg - Reeweg (de oude N299) afgelopen jaar in gebruik genomen.

Kerkrade
Begin 2017 reed het verkeer nog over de Kerkrader- en Kaalheidersteenweg. Er is heel wat grond verzet waardoor de steenwegen middels  een viaduct met elkaar verbonden zijn en over de Buitenring heen gaan. Ook zijn alle viaducten tussen de Kerkradersteenweg en het Vauputsdal afgebouwd en is dit wegdeel in november 2017 in gebruik genomen. Verder zijn de Dentgenbachweg, de aansluiting GaiaZOO en de Hamstraat afgebouwd en beschikbaar voor verkeer. Dit verkeer kan nu vanaf Avantis tot aan de Rimburgerweg over de Buitenring rijden.

Er zijn het afgelopen jaar dus heel wat klussen geklaard. Maar liefst 13,5 km van de in totaal 26 km lange Buitenring is al in gebruik genomen. 

Vooruitblik 2018

Ook in 2018 staat nog een aantal klussen op de planning.

In Kerkrade kan het verkeer weliswaar al gebruikmaken van een groot deel van de weg, maar er wordt nog volop verder gewerkt aan het geluidsscherm op de (nieuwe) Hamstraat, parallel aan de Buitenring. De afronding op dit stuk zal in maart van dit jaar zijn.

In april wordt ook het wegdeel tussen Kathagen en de Naanhof in Nuth in gebruik genomen, waardoor verkeer weer gebruik kan maken van de oude Randweg N298 langs Hoensbroek. De Buitenring over de Rimburgerweg en de Mijnsteenberg in Brunssum moet nog voor een groot deel worden aangelegd en ook bij de Gravenweg in Eygelshoven moet de Buitenring nog worden afgebouwd. Verder wordt de Buitenring op verschillende plekken nog afgewerkt. Zo worden op sommige wegdelen nog de laatste lagen asfalt aangebracht en worden geluidsschermen geplaatst.

Vanaf april is de Buitenring, met uitzondering van de aansluiting in Nuth technisch gereed. Omdat de aansluiting nog niet gereed is en om te voorkomen dat het verkeer bij Nuth onder te grote druk komt te staan, worden sommige delen pas later in gebruik genomen.

De grootste klus voor 2018 is de bouw van de aansluiting in Nuth. Deze aansluiting bestaat uit een groot turboverkeersplein dat boven de A76 komt te liggen met nieuwe toe- en afritten naar de A76. Allereerst worden de nieuwe toe- en afritten gebouwd. Verkeer kan zo in een vroegere fase al van en naar de Buitenring. Naar verwachting kan de toerit vanuit Nuth naar de A76 in oktober 2018 worden benut. Vanaf dat moment is het mogelijk om alle delen van de Buitenring in gebruik te nemen (met uitzondering van het turboverkeersplein). Vervolgens wordt vanaf het najaar van 2018 het turboverkeersplein boven de A76 gebouwd en worden de huidige toe- en afritten in Nuth en Schinnen afgebroken.

Op 31 augustus 2019 is het turboverkeersplein gereed en kan de gehele Buitenring in gebruik worden genomen. Tussen september 2019 en eind december 2019 worden de laatste werkzaamheden uitgevoerd op de aansluitende lokale wegen.

Ook 2018 wordt dus een belangrijk jaar! Wilt u meer weten? Bekijk dan hieronder aflevering 32 van onze Buitenring tv-serie.

 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer