In de zomer van 2016 zijn we gestart met de werkzaamheden rondom de gemeentes Nuth, Schinnen en Heerlen. Een klein stukje Randweg N298 (van Kathagen tot even voorbij de Naanhof) wordt “omgebouwd” tot Buitenring. Ook is een nieuwe aansluiting gerealiseerd ten noorden van de Naanhof en leggen we de Buitenring verdiept aan in de omgeving van Vaesrade. Een omvangrijke klus, die we in meerdere stappen uitvoeren.

Om de Buitenring in de omgeving van Nuth, Schinnen en Heerlen te kunnen realiseren, worden/zijn onderstaande werkzaamheden uitgevoerd.

  • Bouw knooppunt A76 en aanpassing lokale wegen
  • Bouw spoorviaduct Stelrad
  • Aanleg rotondes en ombouw Daelderweg
  • Verlegging Kathagen
  • Verlegging en ombouw Randweg N298 tot Buitenring
  • Verlegging Schuureikenweg
  • Bouw viaduct Rozenstraat
  • Aanleg verdiepte ligging Vaesrade

Onderaan de pagina kunt u o.a. dit document downloaden. 

Afsluiting Rozenstraat en Vaesraderwienweg

Sinds donderdag 1 september 2016 is zowel een gedeelte van de Rozenstraat als de Vaesraderwienweg afgesloten. De Vaesraderwienweg betreft een definitieve afsluiting, doordat het tracé van de Buitenring deze straat zal doorkruisen. Zoals op onderstaande situatietekening te zien is, wordt er een alternatieve wandelroute aangelegd tussen de Vaesraderwienweg en de Struikenweg. Het gedeelte tussen de Rozenstraat en de Struikenweg is reeds afgerond. Deze nieuwe wandelroute is tevens deels ook beschikbaar voor landbouwverkeer. De afsluiting van de Rozenstraat is gepland tot december 2017. Tijdens de afsluiting wordt een nieuw fiets-/voetgangersviaduct inclusief faunapassage gerealiseerd. Bestemmingsverkeer dient om te rijden via lokale wegen.

Gedeeltelijke afsluiting Randweg N298

In verband met de ombouw van een gedeelte van de Randweg (N298) tot Buitenring Parkstad Limburg, is de Randweg van 9 januari 2017 tot en met april 2018 tussen Kathagen (gemeente Nuth) en de Zandbergsweg (gemeente Heerlen) afgesloten vooral het verkeer. Er is een omleidingsroute ingesteld die is bewegwijzerd. De hoofdomleidingsroute loopt via Kathagen-Vaesrade-Hommert-Hommerterweg. Woningen, bedrijven en instellingen blijven bereikbaar.

 

Onderaan de pagina kunt u o.a. dit document downloaden. 

Afsluiting toerit Schinnen A76 richting Heerlen

Om de dorpskernen tijdens de afsluiting van de Randweg N298 te ontlasten is de toerit Schinnen A76 richting Heerlen vanaf 9 januari 2017 afgesloten. De omleidingsroutes bevorderen de doorstroming van het verkeer en houden het zoveel mogelijk uit de kernen.

Verkeer kan op twee manieren de A76 richting het zuiden bereiken:
• Toerit A76 Schinnen richting het noorden, afslag 2 Geleen-Beek,
vervolgens toerit A76 richting het zuiden
• Via de N276 naar de toerit A76 in Nuth richting het zuiden

 

Ingebruikname rotondes t.h.v. Naanhof en aansluiting Schuureikenweg

Nieuwe aansluiting Schuureikenweg op Randweg
De nieuwe aansluiting van de Schuureikenweg op de Randweg is in juli 2017 in gebruik genomen. Het verkeer kan via de Randweg de Schuureikenweg bereiken en vice versa (zie situatietekening).

Nieuwe rotondes ter hoogte van de Naanhof
Tegelijkertijd zijn de nieuwe rotondes ter hoogte van de Naanhof in gebruik genomen. Verkeer kan vanuit de Randweg en de vernieuwde Schuureikenweg via de rotondes de Naanhof bereiken (zie situatietekening).

Voor (brom)fietsers geldt dezelfde route. Ook zij zullen voorlopig gebruikmaken van de rijbaan. Daarom geldt er een snelheidsbeperking van 30 km per uur. Vanwege de afsluiting op de Naanhofsweg (met de varkensruggen), is geen doorgaand autoverkeer mogelijk tussen Hoensbroek en Vaesrade via de Naanhofsweg. Voor voetgangers en (brom)fietsers is dit wel mogelijk.

 

 

Downloads

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer

Veelgestelde vragen

Op zaterdag 21 april 2018 wordt de Buitenring tussen Kathagen en de Naanhofsweg (gemeente Nuth) in beide richtingen in gebruik genomen. Vanaf dit moment kunt u gebruikmaken van de Buitenring die aansluit op de oude Randweg N298 (richting Heerlen) en de Daelderweg (richting Nuth). De omleidingsroute via Vaesrade wordt dan opgeheven.

Om te voorkomen dat het verkeer bij Nuth onder te grote druk komt te staan, gaat het deel tussen de Naanhofsweg en de N276 nog niet open voor verkeer. De komende tijd wordt gebouwd aan de nieuwe toerit voor de A76. Zodra die toerit gereed is -naar verwachting november 2018- kan het verkeer gebruikmaken van  dit deel van de Buitenring, terwijl het turboverkeersplein boven de A76 wordt afgebouwd.

Vanaf zaterdag 21 april 2018 kunt u vanuit de Daelderweg in Nuth via de Buitenring en de Randweg (N298) richting Hoensbroek en vice versa.

Zie onderaan de pagina bij Downloads het bestand “Ingebruikname Buitenring - Randweg N298".

Wilt u met de auto vanuit Nuth naar Vaesrade, dan kunt u vanaf eind april tijdelijk gebruikmaken van de tunnel bij Kathagen/Stelrad. Deze wordt in één richting (Nuth - Vaesrade) ook tijdelijk toegankelijk voor autoverkeer. Wilt u van Vaesrade naar Nuth, dan rijdt u dit jaar nog via Hommert, Hommerterweg, Randweg (N298) en de Buitenring. Vrachtverkeer (en verkeer hoger dan 2.80 meter) moet in beide richtingen via de Buitenring, Randweg (N298), Hommerterweg en Hommert rijden.

Zie onderaan de pagina bij Downloads het bestand “Autoverkeer Nuth - Vaesrade".

Vanaf eind april 2018 kunt u vanuit Nuth via de Buitenring en de Randweg (N298) naar Hoensbroek en vice versa. Doordat de weg nog niet officieel als autoweg in gebruik is genomen en er een snelheidsbeperking geldt, mogen tractoren en brommobielen tijdelijk over dit wegdeel rijden. Totdat de Buitenring officieel in gebruik is genomen, volgen tractoren en brommobielen dezelfde route als auto(- of vracht)verkeer.

Wilt u vanuit Nuth naar Vaesrade, dan kunt u vanaf eind april tijdelijk gebruikmaken van de tunnel bij Kathagen/Stelrad. Deze wordt in één richting (Nuth - Vaesrade) ook tijdelijk toegankelijk voor autoverkeer (tot max. 2.80 meter). Wilt u van Vaesrade naar Nuth, dan rijdt u dit jaar nog via Hommert, Hommerterweg, Randweg (N298) en de Buitenring. Tractoren hoger dan 2.80 meter moeten in beide richtingen via de Buitenring, Randweg (N298), Hommerterweg en Hommert rijden. Doordat het deel Buitenring nog niet officieel als autoweg in gebruik is genomen en er een snelheidsbeperking geldt, mogen tractoren en brommobielen tijdelijk over dit wegdeel rijden. Totdat de Buitenring officieel in gebruik is genomen, volgen tractoren en brommobielen dezelfde route als auto(- of vracht)verkeer.

Vanaf april 2018 kunt u vanuit Nuth via de Daelderweg en de tunnel bij Kathagen/Stelrad naar Vaesrade. Wilt u vanuit Vaesrade naar Nuth, dan fietst u rechts langs de tunnel  bij Kathagen/Stelrad en vervolgens via de Daelderweg naar Nuth.

Zie onderaan de pagina bij Downloads het bestand “Verkeerssituatie Kathagen (eind april 2018 - september 2018)".

Vanaf april 2018 kunt u vanuit Nuth via de tunnel bij Kathagen/Stelrad naar Vaesrade en vervolgens via de Naanhofsweg en de aansluiting bij de Naanhof naar Hoensbroek. Wilt u vanuit Hoensbroek naar Nuth, dan geldt dezelfde route (alleen fietst u niet dóór de tunnel, maar rechts langs de tunnel). Volgens de huidige planning wordt eind 2018 het fietspad langs de Buitenring  (tussen Kathagen/Stelrad en de Naanhof) in gebruik genomen. Vanaf dat moment kunt u vanuit Nuth via dit fietspad naar Hoensbroek en vice versa.

Zie onderaan de pagina bij Downloads de bestanden:

Fietsverkeer Nuth - Hoensbroek (eind april 2018 - september 2018)"
"Fietsverkeer Nuth 0 Hoensbroek (september 2018 - november 2018)"
"Fietsverkeer Nuth - Hoensbroek (november 2018 - augustus 2019)"

De huidige aansluiting Nuth zal definitief worden afgesloten als de nieuwe aansluiting, die de huidige aansluitingen Nuth en Schinnen gaat vervangen, gereed is. Volgens de huidige planning gaat dat in 2021 gebeuren.

Ja, de Naanhof blijft te allen tijde in zowel noordelijke als zuidelijke zijde bereikbaar.

Nee, er wordt geen fly-over gebouwd. De weg wordt ter plaatse ongeveer 5 meter hoger aangelegd.

Als de Buitenring helemaal gereed is, kunt u vanuit de Stationsstraat naar de Daelderweg. Na het viaduct over de A76 kunt u via een rotonde rechtsaf over het vrij liggende fietspad parallel naast de “nieuwe” Reijmersbekerstraat. Daarna gaat u linksaf over de Industriestraat richting Daelderweg, waarna u rechtsaf over het fietspad weer op de Nutherweg uitkomt.

Als de Buitenring helemaal gereed is, kunt u vanuit Vaesrade naar Kathagen. Daarna kunt u middels de fietstunnel de Buitenring passeren en kunt u uw weg vervolgen naar Nuth.

Als de Buitenring gereed is, kunt u vanuit Nuth gebruikmaken van een nieuwe verbindingsweg tussen Nuth en Vaesrade. Middels een rotonde  rijdt u via een lus van de Leeuwerweg naar Kathagen. Vanaf Kathagen kunt u uw weg dan weer vervolgen richting Oirsbeek(zie onderaan de pagina bij Downloads het bestand “Wanneer wordt er gebouwd?”).

Als de Buitenring helemaal gereed is, kunt u vanuit Hoensbroek via de Akerstraat Noord en de Allée de Buitenring oprijden. Ook kunt u via de Randweg ter hoogte van de Naanhof de Buitenring bereiken. Vervolgens neemt u op de Buitenring de eerstvolgende afslag ter hoogte van Stelrad. Middels deze lus komt u in Nuth en kunt u uw weg via de Randweg N298 vervolgen richting Hulsberg. (zie onderaan de pagina bij Downloads het bestand “Wanneer wordt er gebouwd?”)

Als de Buitenring helemaal gereed is, zijn er twee opties om vanuit Hoensbroek de A76 te bereiken. U kunt via de Akerstraat Noord en de Allée de Buitenring oprijden. Via de aansluiting Nuth kunt u de A76 bereiken. Ook kunt u via de Randweg ter hoogte van de Naanhof de Buitenring op. Vervolgens kunt u via de aansluiting Nuth de A76 oprijden. (zie onderaan de pagina bij Downloads het bestand “Wanneer wordt er gebouwd?”)

Als de Buitenring gereed is, wordt de Randweg vermoedelijk een gemeentelijke weg. De gemeente Heerlen zal een separaat verkeersbesluit moeten nemen waar eveneens de maximumsnelheid in wordt geregeld. Op het stuk Randweg dat omgebouwd wordt tot Buitenring, zal de snelheid vanwege het omliggende Natura2000 gebied 80 km/u worden.

De meest optimale route voor verkeer op de A79, komend vanaf het zuiden, is A79 en A76 afslag 6 (Heerlen-Noord). Vervolgens volgt u de omleidingsborden richting Hoensbroek. Vanuit Hoensbroek volgt u de omleidingsborden richting Adelante en overige bedrijven.

Deze netten zijn vleermuisschermen. Vleermuizen gebruiken boom/struikrijen als oriëntatie om hun richting te bepalen naar nesten en/of eetgebieden. Haal je zo’n boom/struikrij weg, dan worden daarvoor in de plaats deze groenen netten geplaatst, zodat de vleermuizen een nieuwe oriëntatie mogelijkheid hebben.

De das zal gezien de werkzaamheden niet het terrein op kunnen waar de Verdiepte Ligging wordt aangelegd. Dit is bewust gedaan zodat het terrein “Waardevrij” is en de aannemer ongestoord kan werken zonder dat er bijvoorbeeld straks een dassenburcht op het tracé aanwezig is. Een en ander is ook zo in de ontheffing van het ministerie van EZ bepaald. Een van de maatregelen die straks worden genomen, zijn een aantal passages die de das de mogelijkheid geven om aan de overzijde van de Buitenring te komen. Hier zijn inmiddels ook speciale natuurterreinen voor de das ingericht. Een van de passages komt op het viaduct nabij de Rozenstraat waar dieren gescheiden van voetgangers naar de overzijde kunnen. Nabij de Allée is al zo’n passage aangelegd en kan men dus een indruk krijgen hoe deze eruit komen te zien. De passage zal overigens al voor openstelling van het tracé te gebruiken zijn voor de das en andere dieren.