• Nuth

    Turboverkeersplein biedt oplossing

    Turboverkeersplein

In de gemeente Nuth liggen enkele belangrijke natuurgebieden die we zoveel mogelijk willen ontzien. Samen met verschillende instanties is gezocht naar oplossingen die het verkeer goed laten doorstromen en die gelijktijdig de natuur beschermen. De gekozen oplossingen zijn: een turboverkeersplein als aansluiting op de A76 en een gedeeltelijke versmalling bij de Schuureikenweg. Bij Vaesrade is de Buitenring iets naar het noorden verplaatst, zodat het Jeugrubbebos wordt ontzien.

Turboverkeersplein ontziet Bronnenbos en bedrijventerrein

De aansluiting van de A76 op de Buitenring in Nuth is een belangrijke aansluiting. Deze aansluiting zorgt ervoor dat het verkeer van buiten Parkstad vanaf de snelweg de andere Parkstadgemeenten snel en gemakkelijk kan bereiken. Deze aansluiting wordt als het ware ‘de poort naar Parkstad’. Als aansluitingsvorm is hier voor een turboverkeersplein gekozen. Het verkeer naar Heerlen rijdt verder over de A76 onder het turboverkeersplein door. Het verkeer dat een andere richting op wilt, kiest een rijstrook naar het zes meter boven de A76 gelegen turboverkeersplein.  Voor en op de rotonde zorgen wij voor goede en tijdige bewegwijzering. Op en voorafgaand aan de rotonde zorgen verkeerslichten voor een snelle doorstroom van het verkeer.

Het turboverkeersplein is een rotonde welke 120.000 motorvoertuigen per etmaal kan verwerken, maar relatief weinig plaats inneemt. Daardoor worden de vlakbij de A76 gelegen Bronnenbos en het bedrijventerrein de Horzel nauwelijks aangetast.

Het turboverkeersplein wordt boven de A76 aangelegd, iets ten zuiden van Kasteel Reymersbeek. Dit is tussen de huidige afrit Schinnen en afrit Nuth in. Hiermee worden deze op- en afritten van Nuth én van Schinnen overbodig. Beide op- en afritten zullen daarom na aanleg van de Buitenring verdwijnen. Ook het bedrijventerrein De Horsel wordt hier op de Buitenring aangesloten. 

Versmalde Buitenring langs Geleenbeekdal

Bij Nuth ligt ook het Geleenbeekdal wat voor een deel aangewezen is als Natura 2000-gebied. Dit dal omvat verschillende kleinere gebiedjes die aan de Geleenbeek liggen. Omdat de Buitenring het Geleenbeekdal doorkruist bij Nuth, is de weg vanaf het Turboverkeersplein tot voorbij de aansluiting met de Schuureikenweg (ter hoogte van de Naanhof) versmald. Dat betekent dat de vier rijstroken een normale breedte hebben, maar dat de bermen smaller zijn dan op ander plekken van de Buitenring. De grasmiddenberm van de Buitenring, die normaal gesproken ongeveer vijf meter breed is, wordt hier vervangen door een lage betonnen afscheiding. Hierdoor wordt de middenberm nog maar ongeveer twee meter breed. Ook aan de zijkanten van de Buitenring komen op deze plek smallere bermen dan normaal. Deze zijkanten worden afgeschermd door geleiderails. Door de versmalde bermen neemt de Buitenring hier minder ruimte van het landschap en dus van het Geleenbeekdal in.

Ter hoogte van Vaesrade gaat de Buitenring verder richting het noorden dan oorspronkelijk het plan was. Hierdoor komt de Buitenring dichter bij Vaesrade te liggen maar wordt het Jeugrubbebos ontzien. 

Doorgangen voor dieren

Ook in Nuth komen voor dieren op verschillende plaatsen langs de Buitenring onderdoorgangen of oversteekplaatsen, zogenaamde faunapassages. Zo kunnen de dieren ongehinderd van het ene natuurgebied naar het andere lopen. In samenspraak met het waterschap wordt de huidige onderdoorgang van de Geleenbeek breder gemaakt. Ook deze doorgang wordt door dieren gebruikt. Door de onderdoorgang te verbreden zullen er nog meer dieren gebruik van maken en voldoet de doorgang aan de huidige maatstaven.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Downloads

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer

Veelgestelde vragen

Op de situatietekening is te zien waar de nieuwe toe- en afritten op de A76 komen te liggen.

Zie onderaan de pagina bij Downloads het bestand “Nieuwe toe- en afritten A76".

Om de nieuwe toerit vanuit de Buitenring naar de A76 te kunnen bouwen, is sinds 10 april 2018 afrit 4 Schinnen komende vanuit zuiden/Heerlen afgesloten. De huidige afgesloten toerit 4 Schinnen richting zuiden/Heerlen blijft afgesloten. Het verkeer wordt met behulp van gele borden omgeleid via afrit 2 Geleen-Beek en vervolgens A76 toerit 2 Geleen-Beek richting zuiden. In het najaar 2018 worden de nieuwe toe- en afritten A76 in gebruik genomen.

Zie onderaan de pagina bij Downloads het bestand “Afsluiting huidige toe- en afrit Schinnen".