• Onderbanken

    Aanpassing N274 nodig

In de gemeente Onderbanken de N274 aangepast zodat deze verhoogde verkeersintensiteit van en naar de Buitenring kan verwerken. Tussen de Kneijkuilerweg en de rotonde Haefland is de weg breder gemaakt. De beide bestaande rotondes op deze route worden vervangen door turborotondes. Deze hebben een grotere verwerkingscapaciteit waardoor het verkeer hier beter afgewikkeld kan worden.

Parallelweg aan westzijde van N274

De N274 is voor de Buitenring verbreed over een deel van zo’n 500 meter in noordelijke richting vanaf de rotonde Haefland. Ook is er inmiddels een nieuwe (verbrede) parallelweg aan de westzijde van de N274 gereed. Deze parallelweg is een 60-km weg voor alle verkeerssoorten. Tijdens de verbreding van het stuk N274 is de parallelweg gebruikt als omleidingsroute zodat het verkeer hier zo weinig mogelijk hinder had van de werkzaamheden.

Nieuw fietspad

Aan de oostzijde langs de N274 is een nieuw fietspad aangelegd. Dit fietspad zorgt ervoor dat fietsers, ruiters en bromfietsen zich veilig langs de N274 kunnen bewegen. Het fietspad bestaat uit twee stroken en wordt in twee richtingen bereden. Wanneer het viaduct waarmee de Buitenring over de N274 heen gaat klaar is, vormt dit fietspad een veilige verbinding voor voetgangers, fietsers en ruiters onder de Buitenring door.

Invloed op de natuur

In deze gemeente is een deel van de Rode Beek verlegd. Dit is met grote zorg en aandacht voor de daar levende planten en dieren gedaan. Daarom is hier ook een faunapassage aangelegd. Deze doorgang voor dieren zorgt ervoor dat dieren ondanks de weg op een veilige manier naar andere natuurgebieden kunnen gaan. Hiermee wordt hun leefgebied vergroot.

 

Afsluiting en omleiding verkeer

De parallelweg en het fietspad zijn inmiddels gereed. Tijdens de aanleg van de Buitenring is de overlast in de gemeente Onderbanken tot een minimum beperkt. Het werkverkeer vindt hier plaats over de route van de Buitenring en de N274.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer