• Bouwschade

Bouwschade kunt u melden via schade@bpl-combinatie.nl.

We verzoeken u zo volledig mogelijk te omschrijven wat er gebeurd is. Vermeld in ieder geval:

  • uw NAW-gegevens
  • omschrijving van de gebeurtenis (datum, tijdstip, locatie)
  • omschrijving van uw schade
  • lever bewijsvoering aan. Hierbij kunt u denken aan foto’s, getuigenverklaringen, bonnen/facturen en/of proces verbalen).

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via