• Schinnen

    Buitenring verdiept in Amstenrade

Binnen de gemeente Schinnen werken we voornamelijk in Amstenrade aan de Buitenring. Hier zorgt de Buitenring voor een snelle verbinding tussen Schinnen en de andere Parkstadgemeentes. In het belang van de omwonenden, de natuur en het beschermd dorpsgezicht Amstenrade, loopt de Buitenring op deze plek verdiept.

Viaducten Hommerterweg en Allée over verdiepte Buitenring

De viaducten van de Hommerterweg en de Allée zorgen ervoor dat de situatie voor het verkeer tussen Hoensbroek en Amstenrade of Vaesrade-Nuth hetzelfde blijft als daarvoor. De verdiepte Buitenring gaat dankzij de viaducten gewoon onder de Hommerterweg en de Allée door zonder het verkeer op beide wegen te storen. Allebei de viaducten zijn inmiddels helemaal klaar en open voor het verkeer. 

Groenstrook ingericht in samenspraak met bewoners

De verdiepte Buitenring loopt tussen de Hommerterweg en de Allée. Halverwege dit stuk komt de Buitenring redelijk dicht langs de percelen van de straat Van Hövell tot Westerflierhof in Hoensbroek, tegen de grens van Schinnen aan. Tussen de verdiepte Buitenring en deze percelen ligt een stuk groen. Daarop wordt extra natuur aangelegd. Bij dit plan hebben we de bewoners betrokken; tenslotte is dit het stuk grond dat hun percelen afschermt van de Buitenring. De wensen van de bewoners worden gecombineerd met de behoeftes van de dieren die op dit stuk grond leven, zoals eekhoorns, egels, vogels en dassen. Er komen twee faunatunnels, oftewel doorgangen voor dieren, als verbindingen naar andere natuurgebieden. En de beplanting wordt een mix van onder andere fruitbomen, heggen en rozenperken. Die zorgen voor voeding voor de dieren én voor aankleding en privacy voor de buurtbewoners.

Rekening houden met omwonenden en beschermd dorpsgezicht

Het beschermd dorpsgezicht Amstenrade is op deze plek een heel belangrijk aandachtspunt. In het bestuurlijk voorkeurstracé stond de Buitenring door Amstenrade al verdiept aangegeven. De invloed van de Buitenring op het beschermd dorpsgezicht Amstenrade en op de omwonenden is daardoor zo beperkt mogelijk gemaakt. De aanpassingen in het later vastgestelde inpassingsplan versterken dat nog verder. De eerder geplande taluds, oftewel hellingen, worden dankzij het inpassingsplan vervangen door steile wanden. Ook worden de middenberm en de zijbermen smaller gemaakt. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat de Buitenring hier zo weinig mogelijk plaats in beslag neemt. Ook zullen de steile wanden zorgen voor een vermindering van het verkeersgeluid voor de bewoners aan de straten Achter den Hof en Van Hövell tot Westerflierhof.

Zo goed mogelijk ingepast in het landschap

Het beschermd dorpsgezicht Amstenrade bestaat uit het Kasteel Amstenrade en de gebieden er omheen die historisch en ruimtelijk met het kasteel samenhangen. Het silhouet van het dorp is erg bijzonder, vooral dankzij het kasteel en de twee kerkspitsen die zichtbaar zijn tussen de hoge monumentale bomen van de Allée en de Brunssummerweg. De keuze voor een verdieping van de Buitenring en voor de ovatonde zorgen ervoor dat de Buitenring hier ingepast kan worden zonder dat het landschap wordt aangetast. Zeker met de extra bomen die we langs de Allée en het Kasteellaantje planten, blijft het kenmerkende dorpsgezicht behouden.

Neem een kijkje op het tracé van de Buitenring

Klik hier voor de visualisatie van de Buitenring. 

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer