• Beekdaelen - Nuth

Ter voorbereiding op de bouw van het middensteunpunt van het verkeersplein, is het verkeer op de A76 naar buiten geschoven in verband met werkruimte (zie afbeelding). De werkzaamheden vinden plaats ter hoogte van Schinnen/Nuth.

Looptijd

maandag 24 september 2018 tot woensdag 1 januari 2020

CategorieAfbeelding: aangepaste rijstrookindeling A76

Vanaf vrijdag 28 september voor de ochtendspits is de gewijzigde situatie op de A76 in beide richtingen van kracht. Het verkeer rijdt op de huidige rechterrijstrook en de vluchtstrook (zie situatietekening). Deze verkeerssituatie duurt tot medio 2019. In beide richtingen geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur.

Snelheidscontrole
De politie zal regelmatig op snelheid controleren, dus houd u aan de snelheid die wordt aangegeven op de matrixborden.

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via