• Beekdaelen - Nuth

In week 23 (week van 3 juni) wordt gestart met de bouw van de geluidsschermen langs de A76 t.h.v. de Breinder en de Nutherweg. De werkzaamheden zullen t/m juli 2019 duren.

Looptijd

maandag 27 mei tot woensdag 31 juli 2019

Categorie

In week 23 (week van 3 juni) wordt gestart met voorbereidende werkzaamheden voor de geluidsschermen langs de A76 t.h.v. de Breinder en de Nutherweg. Vervolgens wordt gestart met de fundering. Het aanbrengen van de fundering neemt circa drie weken in beslag.

De fundering bestaat uit holle buispalen, die deels gevuld worden met beton. De buispalen worden door middel van intrillen de grond in gebracht. Als de buispalen zijn aangebracht en zijn gevuld met beton, wordt aansluitend begonnen met het monteren van de schermen. De werkzaamheden zullen t/m juli 2019 duren.

Omleidingsroutes
In de periode van maandag 3 juni 7.00 uur t/m vrijdag 21 juni 2019 wordt de Nieuwe Nutherweg tussen de splitsing met de bestaande Nutherweg (t.h.v. de Hettekensweg) en de nieuwe rotonde afgesloten. Dit is nodig om de funderingspalen aan te kunnen brengen. Verkeer vanuit Nagelbeek/Schinnen met de bestemming De Horsel wordt omgeleid via de A76 toerit 4 Schinnen richting Geleen, keert bij de snelwegaansluiting Geleen en neemt vervolgens de nieuwe afrit 5 Nuth (zie situatietekening 1). Verkeer vanuit De Horsel richting Nagelbeek/Schinnen, wordt omgeleid via de Reijmersbekerweg, Daelderweg en A76 toerit 5 Nuth richting Geleen, keert bij de snelwegaansluiting Geleen en neemt vervolgens de afrit 4 Schinnen (zie situatietekening 2).

Situatietekening 1. Omleidingsroute vanuit Nagelbeek/Schinnen richting De Horsel 

Situatietekening 2. Omleidingsroute vanuit De Horsel richting Nagelbeek/Schinnen 

In de periode van vrijdag 21 juni t/m vrijdag 12 juli 2019 worden de geluidsschermen gemonteerd. Één rijstrook van de Nieuwe Nutherweg wordt hierbij gedeeltelijk afgesloten. Autoverkeer kan gebruik maken van de Nieuwe Nutherweg, echter geldt in beide richtingen een voorrangsregeling d.m.v. een verkeersregelinstallatie.

Fietsers en landbouwverkeer kunnen gedurende de gehele periode in beide richtingen gebruikmaken van de bestaande Nutherweg en de fietsstraat.

Downloads

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel het Serviceloket Provincie via