• Nuth

Vanaf vrijdag 2 november 2018 einde dag wordt het wegdeel vanuit de N276 (Brunssum/Sittard) tot de aansluiting Schuureikenweg (Nuth) in één richting (richting Nuth) als pilot in gebruik genomen voor het verkeer.

Looptijd

vrijdag 2 november 2018 tot woensdag 1 januari 2020

Categorie

Ook wordt op vrijdag 2 november de Buitenring tussen de Reeweg (Landgraaf) en de N274 (Schinveld/Koningsbosch) in definitieve vorm in gebruik genomen. Met de al eerder beschikbaar gestelde wegdelen betekent dit dat verkeer komende vanuit Kerkrade, vanaf Avantis tot de Daelderweg in Nuth, volledig gebruik kan maken van de Buitenring.

Monitoren verkeerssituatie
Berekeningen in een verkeersprognosemodel tonen aan dat na het beschikbaar stellen van deze nieuwe wegdelen meer verkeer over de Buitenring zal rijden en minder via het lokale wegennet. Dit is natuurlijk ook precies de bedoeling van de Buitenring. Vanwege een juridische procedure is vertraging ontstaan bij de aanleg van de aansluiting op de A76 in Nuth. De Buitenring is daardoor nog niet rechtstreeks aangesloten op de A76, waardoor het verkeer daar nog niet naar behoren kan worden afgewikkeld. Het gevolg is dat tijdens de spitsuren filevorming zal ontstaan op de Buitenring richting Nuth voor kruispunt de Dael en de weg komende vanuit Vaesrade (Lus Leeuwerweg). Toch wordt de Buitenring vanuit de N276 richting Nuth als pilot in gebruik genomen. De verkeerssituatie wordt gemonitord en de toerit bij de aansluiting Allee blijft voorlopig dicht. Als blijkt dat de ingebruikname van dit wegdeel tot onacceptabele situaties leidt in Nuth, worden maatregelen getroffen. In het ergste geval wordt de Buitenring tussen de N276 en de Schuureikenweg weer afgesloten totdat de aansluiting op de A76 voldoende gevorderd is om het verkeer goed af te wikkelen.

Eerste resultaten monitoring
De verkeerssituatie is nu twee weken gemonitord. Uit de eerste resultaten blijkt dat veel verkeer gebruik maakt van de Buitenring, waardoor de verkeersintensiteit op het onderliggende wegennet afneemt. De wachtrij op de Buitenring richting Nuth voor het verkeerslicht op de Daelderweg is alleszins acceptabel. In de ochtendspits blijft de wachttijd meestal beperkt tot vijf à zes minuten, in de avondspits lopen de wachttijden op drukke dagen op tot 10 à 15 minuten. We blijven de situatie nog twee weken monitoren. Op basis van die resultaten wordt bekeken of nog meer in gebruik kan worden genomen of dat er toch maatregelen moeten worden genomen.

Lees hier het volledige bericht.

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer