• Nuth

Op donderdag 20 december 2018 is ook het wegdeel vanuit de aansluiting Schuureikenweg (Nuth) tot de N276 (Brunssum/Sittard) als pilot in gebruik genomen. Hiermee is de Buitenring (m.u.v. het turboverkeersplein in Nuth) volledig beschikbaar voor verkeer.

Looptijd

donderdag 20 december 2018 tot woensdag 1 januari 2020

Categorie

Uitbreiding pilot
De verkeerssituatie in Brunssum en Nuth is sinds de ingebruikname in november 2018 gemonitord in verband met de verwachtte verkeersdrukte op het onderliggende wegennet in Nuth. De resultaten van de monitoring zijn positief. De huidige pilot laat zien dat de verkeerssituatie beter uitpakt dan verwacht. Het is aantoonbaar rustiger geworden in Heerlen en Brunssum zonder dat dit tot problemen heeft geleid in onder meer Nuth en Schinnen. Vandaar dat de pilot verder kan worden uitgebreid met het wegdeel vanuit de Schuureikenweg tot de N276. Alleen bij de Allee is de toerit richting Nuth voorlopig nog afgesloten. De verkeerssituatie op het onderliggend wegennet wordt ook de komende tijd nog gemonitord. Als blijkt dat de ingebruikname van dit wegdeel tot onacceptabele situaties leidt in Nuth, worden maatregelen getroffen. In het ergste geval wordt de Buitenring tussen de Schuureikenweg en de N276 weer afgesloten totdat de aansluiting op de A76 voldoende ver gevorderd is om het verkeer goed af te wikkelen. Naar verwachting is dat medio 2019. Volgens de huidige planning is de volledige aansluiting in Nuth inclusief het turboverkeersplein eind 2019 gereed. Medio 2020 zijn ook de laatste werkzaamheden op de aansluitende lokale wegen afgerond.

Oprit Amstenrade richting Nuth
De oprit vanuit Amstenrade (Allee) richting Nuth blijft voorlopig nog dicht. Het verkeersmodel voorspelt dat als we deze oprit nu in gebruik nemen, een te lange wachtrij bij kruispunt de Dael ontstaat en het daardoor vastloopt in Nuth. Daarom blijft de oprit vanuit Amstenrade richting Nuth in principe tot medio 2019 gesloten.

Lees hier het volledige bericht.

Ik heb een vraag, idee of klacht

Bel ons Serviceloket via telefoonnummer